Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
παιδί στη βιβλιοθήκη

«Βιβλιοθηκονόμοι εν δράσει: ένταξη των μαθητών-τριών του ΕΕΕΕΚ στην τοπική κοινωνία».

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
01/11/2023 - 10/06/2024
Μαθητές και μαθήτριες του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σερρών έρχονται στη βιβλιοθήκη για να βοηθήσουν εθελοντικά. Οι μαθητές-τριες παίρνουν το ρόλο του Βιβλιοθηκονόμου, μαθαίνουν τους κανόνες της Βιβλιοθήκης, υποδέχονται τους επισκέπτες και βοηθούν σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο υπεύθυνος του ΕΕΕΕΚ καλείται να δηλώσει ποια παιδιά θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Υπεύθυνη προγράμματος, η φιλόλογος Πολυξένη Ιντζέ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2321098550 και 2321098557.