Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  φωτογραφία με ένα βιβλίο παλιό
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  02/04/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

   Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Σ

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  KIKPE_donation_2020
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  10/12/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών έγινε αποδέκτης μια σημαντικής δωρεάς 399 βιβλίων απ

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  17/02/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

  Η Κινητή Μονάδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών,

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  03/04/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών  φιλοξενεί στον 3ο όροφο, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Μο

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  12/06/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

  Η Δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκη Σερρών αναπτύσσει σύστημα διαδανεισμού έντυπου υλικού (βιβλίων, περ

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  φωτογραφία του προγράμματος προβολών
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  02/04/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

   Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών και ο Σύλλογος Φίλων Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών  διοργανών

Βιβλία