Εκδηλώσεις

Μεμονωμένες εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης ή φιλοξενούμενες
Φίλτρα Αναζήτησης
φωτογραφία τεράριουμ
27/07/2020 07:00
Στο προηγούμενο εργαστήριο είδαμε πως τα σποράκια των φυτών μεταφέρονται ή και τρώγονται από τα…
φωτογραφία τεράριουμ
25/07/2020 07:00
Στο προηγούμενο εργαστήριο είδαμε πως τα σποράκια των φυτών μεταφέρονται ή και τρώγονται από τα…
φωτογραφία τεράριουμ
24/07/2020 07:00
Στο προηγούμενο εργαστήριο είδαμε πως τα σποράκια των φυτών μεταφέρονται ή και τρώγονται από τα…
φωτογραφία με ταΐστρες
23/07/2020 07:00
Συνεχίζοντας την αποστολή των νέων εργαστηρίων σας προωθούμε το δεύτερο εργαστήριο του…
φωτογραφία με ταΐστρες
22/07/2020 07:00
Συνεχίζοντας την αποστολή των νέων εργαστηρίων σας προωθούμε το δεύτερο εργαστήριο του…
φωτογραφία με ταΐστρες
21/07/2020 07:00
Συνεχίζοντας την αποστολή των νέων εργαστηρίων σας προωθούμε το δεύτερο εργαστήριο του…
φωτογραφία με ταΐστρες
20/07/2020 07:00
Συνεχίζοντας την αποστολή των νέων εργαστηρίων σας προωθούμε το δεύτερο εργαστήριο του…
φωτογραφία με ταΐστρες
18/07/2020 07:00
Συνεχίζοντας την αποστολή των νέων εργαστηρίων σας προωθούμε το δεύτερο εργαστήριο του…
φωτογραφία με ταΐστρες
17/07/2020 07:00
Συνεχίζοντας την αποστολή των νέων εργαστηρίων σας προωθούμε το δεύτερο εργαστήριο του…