Εκδηλώσεις

Μεμονωμένες εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης ή φιλοξενούμενες
Φίλτρα Αναζήτησης
εικόνα του ανθρώπου του Βιτρούβιου
08/05/2020 08:00
Η καθημερινότητα όλων μας επιστρέφει σταδιακά σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
πίνακας ζωγραφικής τοπίου
08/05/2020 08:00
Συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι και έτσι τα παράθυρα και τα μπαλκόνια μας είναι τα σημεία του…
εικόνα με τον άνθρωπο του Βιτρούβιου
07/05/2020 08:00
Η καθημερινότητα όλων μας επιστρέφει σταδιακά σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
πίνακας ζωγραφικής τοπίου
07/05/2020 08:00
Συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι και έτσι τα παράθυρα και τα μπαλκόνια μας είναι τα σημεία του…
πίνακας ζωγραφικής τοπίου
06/05/2020 08:00
Συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι και έτσι τα παράθυρα και τα μπαλκόνια μας είναι τα σημεία του…
εικόνα με τον άνθρωπο του Βιτρούβιου
06/05/2020 08:00
Η καθημερινότητα όλων μας επιστρέφει σταδιακά σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
πίνακας ζωγραφικής τοπίου
05/05/2020 08:00
Συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι και έτσι τα παράθυρα και τα μπαλκόνια μας είναι τα σημεία του…
πίνακας ζωγραφικής τοπίου
04/05/2020 08:00
Συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι και έτσι τα παράθυρα και τα μπαλκόνια μας είναι τα σημεία του…
παιδιά που κρατούν τα χέρια
01/05/2020 08:00
Στο έβδομο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με μια αυθόρμητη ανάγκη, φυσική επιθυμία και απαραίτητη…