Εκδηλώσεις

Μεμονωμένες εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης ή φιλοξενούμενες
Φίλτρα Αναζήτησης
φωτογραφία με το λογότυπο εφημερίδα με παπιγιόν
08/12/2021 00:30
φωτογραφία με το λογότυπο εφημερίδα με παπιγιόν
07/12/2021 08:00
φωτογραφία με το λογότυπο εφημερίδα με παπιγιόν
06/12/2021 08:00
φωτογραφία με το λογότυπο εφημερίδα με παπιγιόν
04/12/2021 08:00
φωτογραφία με ένα πουλί.
03/12/2021 20:00
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και η Δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκη Σερρών με…
φωτογραφία με το λογότυπο εφημερίδα με παπιγιόν
03/12/2021 08:00
φωτογραφία με το λογότυπο εφημερίδα με παπιγιόν
02/12/2021 13:00
φωτογραφία με το λογότυπο εφημερίδα με παπιγιόν
02/12/2021 08:00
φωτογραφία με το λογότυπο εφημερίδα με παπιγιόν
02/12/2021 00:30
φωτογραφία με το λογότυπο εφημερίδα με παπιγιόν
01/12/2021 08:00