Εκδηλώσεις

Μεμονωμένες εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης ή φιλοξενούμενες
Φίλτρα Αναζήτησης
Λογότυπο δράσεων "αλλάζω σελίδα"
09/04/2020 10:38
  Στο τρίτο μας εργαστήριο, μετατοπίζουμε το ενδιαφέρον μας στην…
Λογότυπο δράσεων "αλλάζω σελίδα"
09/04/2020 10:34
Στο τρίτο μας εργαστήριο, μετατοπίζουμε το ενδιαφέρον μας στην φύση και στην σύνδεσή μας μαζί…
Λογότυπο δράσεων "αλλάζω σελίδα"
08/04/2020 10:37
Στο τρίτο μας εργαστήριο, μετατοπίζουμε το ενδιαφέρον μας στην φύση και στην σύνδεσή μας μαζί…
Λογότυπο δράσεων "αλλάζω σελίδα"
07/04/2020 10:33
Στο τρίτο μας εργαστήριο, μετατοπίζουμε το ενδιαφέρον μας στην φύση και στην σύνδεσή μας μαζί…