Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία με υπολογιστή

«Μαθήματα υπολογιστών για αρχάριους»

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 2ος όροφος, Κέντρο Πληροφόρησης
Τετάρτη, Νοέμβριος 28, 2018 - 11:30 - Τετάρτη, Νοέμβριος 28, 2018 - 13:00

Με τον καθηγητή πληροφορικής Βαγγέλη Γκιμπερίτη. Μαθαίνουμε τις βασικές λειτουργίες των Η/Υ και του διαδικτύου. Για ενήλικες Στον 2ο όροφο στο Κέντρο Πληροφόρησης της βιβλιοθήκης.