Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
άνθρωποι που αφηγούνται ιστορίες

Λέσχη αφήγησης λαϊκών παραμυθιών:4η συνάντηση (για ενήλικες)

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ. 3ος όροφος
Σάββατο, Μάιος 18, 2024 - 11:30 - Σάββατο, Μάιος 18, 2024 - 12:30
Το Σάββατο 18/5 στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί η 4η συνάντηση της λέσχης αφήγησης παραδοσιακών παραμυθιών για ενήλικες. Με συντονίστρια την Πηνελόπη Καλαμπαλίκα. Σύμφωνα με τη διακήρυξη της UNESCO του 2003 για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οι προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς φορείς της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα πάντα με την UNESCO ο πιο σημαντικός τρόπος της διαφύλαξης των προφορικών παραδόσεων και εκφράσεων είναι η διατήρηση του καθημερινού τους ρόλου στην κοινωνία και η συνέχεια της μετάδοσής τους από γενιά σε γενιά, με την εκπαίδευση να διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία .