Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
εικόνα με τον Αίσωπο να διαβάζει ιστορίες

Γυμν. Λευκώνα Α2(20π) για το πρόγραμμα: « Ο χρήστης Αριστοτέλης θέλει να συνδεθεί μαζί σας: Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Αριστοτελικό λόγο στον άγνωστο κόσμο του διαδικτύου».

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Παρασκευή, Ιανουάριος 24, 2020 - 10:00 - Παρασκευή, Ιανουάριος 24, 2020 - 12:00

Με τον Μωυσίδη Παναγιώτη-Γεώργιο, Γλωσσολόγο-Παιδαγωγό και  την Καλουπτσή Μαρία, Φιλόλογο. Ένα πρόγραμμα γνωριμίας με τη βιβλιοθήκη και  ενημέρωσης των μαθητών σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του μίσους και των ψευδών ειδήσεων μέσα από την επικοινωνία στο διαδίκτυο. Για τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Σε συνεργασία με τον Όμιλο UNESCO Σερρών. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.