Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
Φωτογραφημένα δεδομένα: Τα ρούχα

Φωτογραφημένα δεδομένα: Τα ρούχα

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Τρίτη, Ιούλιος 3, 2018 - 11:00 - Τρίτη, Ιούλιος 3, 2018 - 12:30

Με τη βιβλιοθηκονόμο Μαρία Βραχλιώτου. Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουμε τα ρούχα ανθρώπων από άλλες εποχές και άλλα μέρη. Για ηλικίες 4-7 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.