Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία με παιδί που μιλάει

«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού».

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Δευτέρα, Δεκέμβριος 16, 2019 - 18:30 - Δευτέρα, Δεκέμβριος 16, 2019 - 20:00

«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με την Αγγελοπούλου Βαΐα, φιλόλογο. Θα εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στην καλή διαχείριση της αναπνοής, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Απαιτείται προεγγραφή, η οποία είναι δωρεάν. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης. (10η συνάντηση).