Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη παιδικού σταθμού "Πασχαλίτσα" (15π).

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, 1ος όροφος
Τετάρτη, Απρίλιος 3, 2019 - 11:00 - Τετάρτη, Απρίλιος 3, 2019 - 12:00