Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία της κινητης βιλιοθήκης

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Ροδολίβος - Δραβίσκος Ν.Σερρών

Τετάρτη, Ιούνιος 7, 2023 - 08:00 - Τετάρτη, Ιούνιος 7, 2023 - 13:00
Επίσκεψη στα δημοτικά για παραλαβή δανεισμένων βιβλίων.