Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία της κινητης βιλιοθήκης

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δημοτικά σχολεία στα Καλά Δένδρα - Ηράκλειας Σερρών

Τρίτη, Ιούνιος 6, 2023 - 08:00 - Τρίτη, Ιούνιος 6, 2023 - 13:00
Επίσκεψη στα δημοτικά της Ηράκλειας για παραλαβή δανεισμένων βιβλίων.