Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
Το δανειστικό τμήμα των ενηλίκων

Προσέλευση του αναγνωστικού κοινού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

22/11/2021 - 06/12/2021

H Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών σας ενημερώνει ότι για την προσέλευση του κοινού στους χώρους της βιβλιοθήκης από 06-11-2021 θα πρέπει να επιδεικνύεται:

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή β) πιστοποιητικό νόσησης ή γ) αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 ( PCR ή RAPID TEST) σαράντα οκτώ ωρών (48) και την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είκοσι τεσσάρων ωρών (24).

Μένουμε ασφαλείς, συνεχίζουμε να διαβάζουμε βιβλία!