Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
φωτογραφία με την μαρμαρένια κεφαλή του Αριστοτέλη

« Ο χρήστης Αριστοτέλης θέλει να συνδεθεί μαζί σας: Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Αριστοτελικό λόγο στον άγνωστο κόσμο του διαδικτύου»,

24/01/2020 - 24/01/2020

Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για σχολικές τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, με σκοπό τη γνωριμία με τη βιβλιοθήκη και την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του μίσους και των ψευδών ειδήσεων μέσα από την επικοινωνία στο διαδίκτυο. Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Αριστοτελικό λόγο στον άγνωστο κόσμο του διαδικτύου. Με τον Μωυσίδη Παναγιώτη-Γεώργιο, Γλωσσολόγο-Παιδαγωγό και  την Καλουπτσή Μαρία, Φιλόλογο. Σε συνεργασία με τον Όμιλο UNESCO Σερρών. Θα υλοποιείται κάθε Παρασκευή, στις 10:00-12:00, το πρόγραμμα: « Ο χρήστης Αριστοτέλης θέλει να συνδεθεί μαζί σας: Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Αριστοτελικό λόγο στον άγνωστο κόσμο του διαδικτύου», με διάρκεια από την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.