Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ

"Μουσικό Αρχείο Γ.Αγγειοπλάστη"

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
10/11/2019 - 31/05/2020

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών  φιλοξενεί στον 3ο όροφο

,Αρχείο του κ. Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη.