Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
φωτογραφία με το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης

Λειτουργία Αναγνωστηρίου.

14/09/2020 - 30/09/2020

Το Αναγνωστήριο λειτουργεί με ελεγχόμενη είσοδο ατόμων έχοντας την ειδική κάρτα η οποία δίνεται στην είσοδο της βιβλιοθήκης.