Εκδηλώσεις

Μεμονωμένες εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης ή φιλοξενούμενες
Φίλτρα Αναζήτησης
ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑς
16/04/2022 20:00
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών- Αμφιθέατρο
Ο Σύλλογος Φίλων Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών,με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη