Νέα Βιβλία

Είδος Βιβλίου
Δεύτερη γέννα (Θεόδωρος Γρηγοριάδης)
Κερδισμένο στοίχημα, διαρκής πειραματισμός Του Δημήτρη Αθηνάκη
Σμιθ (Βασιλική Ηλιοπούλου)
Το εκεί και τότε ως εδώ και τώρα
Το 13ο υπόγειο (Βαγγέλης Μπέκας)
Η συνείδηση του απελεύθερου και τα όρια της ελευθερίας
Ο ήχος του ακάλυπτου ? Έξι κοινόχρηστες ιστορίες
Με μοναδικό φακό το ίδιο το μάτι Με αδιαμφισβήτητα καλοχωνεμένη…
Η ανάκριση (Ηλίας Μαγκλίνης)
«Κωστή, [...] η Μαρίνα είναι όλη δική σου. Από σένα πήρε. Μόνο από σένα».