Εκδηλώσεις

Μεμονωμένες εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης ή φιλοξενούμενες
Φίλτρα Αναζήτησης
παιδιά που κρατούν τα χέρια
30/04/2020 08:00
Στο έβδομο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με μια αυθόρμητη ανάγκη, φυσική επιθυμία και απαραίτητη…
παιδιά που κρατούν τα χέρια
29/04/2020 08:00
Στο έβδομο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με μια αυθόρμητη ανάγκη, φυσική επιθυμία και απαραίτητη…
παιδιά που κρατούν τα χέρια
28/04/2020 08:00
Στο έβδομο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με μια αυθόρμητη ανάγκη, φυσική επιθυμία και απαραίτητη…
μια σκιά κοριτσιού
24/04/2020 08:00
μια σκιά κοριτσιού
23/04/2020 08:00
μια σκιά κοριτσιού
22/04/2020 08:00
μια σκιά κοριτσιού
21/04/2020 08:00
μια σκιά κοριτσιού
20/04/2020 08:00