Εκδηλώσεις

Μεμονωμένες εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης ή φιλοξενούμενες
Φίλτρα Αναζήτησης
εικόνα με ηλιακό ρολόι
20/05/2020 08:00
Μείναμε σπίτι, ο χρόνος πέρασε, οι μήνες πέρασαν, η ώρα άλλαξε… Αλλά πώς περάσαμε τον χρόνο μας…
εικόνα με ηλιακό ρολόι
19/05/2020 08:00
Μείναμε σπίτι, ο χρόνος πέρασε, οι μήνες πέρασαν, η ώρα άλλαξε… Αλλά πώς περάσαμε τον χρόνο μας…
εικόνα με ηλιακό ρολόι
18/05/2020 08:00
Μείναμε σπίτι, ο χρόνος πέρασε, οι μήνες πέρασαν, η ώρα άλλαξε… Αλλά πώς περάσαμε τον χρόνο μας…
εικόνα με ηλιακό ρολόι
16/05/2020 08:00
Μείναμε σπίτι, ο χρόνος πέρασε, οι μήνες πέρασαν, η ώρα άλλαξε… Αλλά πώς περάσαμε τον χρόνο μας…
εικόνα με ηλιακό ρολόι
15/05/2020 08:00
Μείναμε σπίτι, ο χρόνος πέρασε, οι μήνες πέρασαν, η ώρα άλλαξε… Αλλά πώς περάσαμε τον χρόνο μας…
Ηλιακό ρολόι
14/05/2020 08:00
Μείναμε σπίτι, ο χρόνος πέρασε, οι μήνες πέρασαν, η ώρα άλλαξε… Αλλά πώς περάσαμε τον χρόνο μας…
εικόνα με τον άνθρωπο του Βιτρούβιου
13/05/2020 08:00
Η καθημερινότητα όλων μας επιστρέφει σταδιακά σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
εικόνα με τον άνθρωπο του Βιτρούβιου
12/05/2020 08:00
Η καθημερινότητα όλων μας επιστρέφει σταδιακά σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
εικόνα με τον άνθρωπο του Βιτρούβιου
11/05/2020 08:00
Η καθημερινότητα όλων μας επιστρέφει σταδιακά σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
εικόνα του ανθρώπου του Βιτρούβιου
09/05/2020 08:00
Η καθημερινότητα όλων μας επιστρέφει σταδιακά σε φυσιολογικούς ρυθμούς.