Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-04-2018
Ημερομηνία Λήξης: 24-04-2018


Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τον επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών.