Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ.


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01-11-2017
Ημερομηνία Λήξης: 30-11-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ