ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1950-1955

 

Ο κατάλογος των Εισερχομένων εγγράφων

 

      Στο αρχείο του Σερραίου μαντολινίστα Απόστολου Αδαμίδη (1908-1979), μέλους της μεγάλης μαντολινάτας του «Ορφέα» Σερρών κατά τη δεκαετία του 1950 αλλά και της περιώνυμης φιλαρμονικής του ομίλου ακόμα από την περίοδο του Μεσοπολέμου[1], βρέθηκε, διατηρημένος σε άριστη κατάσταση, ο φάκελος 68 Εισερχομένων εγγράφων από την Αλληλογραφία του πρώτου επαγγελματικού σερραϊκού μουσικού σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος [εφεξής: Σ.Μ.Β.Ε.] - Παράρτημα Νομού Σερρών».

      Ο Σ.Μ.Β.Ε. είναι η συνέχεια του παλιού επαγγελματικού σωματείου της Θεσσαλονίκης, που από το 1922 ήταν αναγνωρισμένο και γνωστό ως «Σύλλογος Μουσικών Θεσσαλονίκης» [εφεξής: Σ.Μ.Θ.]. Η απόφαση για την αλλαγή του τίτλου πάρθηκε με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων των μελών του διαδοχικά στις 20.1.1950, 20.4.1951 και 9.5.1952. Διατηρούσε όμως, όπως πιστοποιείται από τα εισερχόμενα έγγραφα, προφανώς άτυπα, την παλιά ονομασία, τουλάχιστον μέχρι και τον Ιούλιο του 1952. Τροποποίηση του καταστατικού τού σωματείου ως Σ.Μ.Θ. πραγματοποιήθηκε επί προεδρίας του Σερραίου φλαουτίστα και δραστήριου τότε παράγοντα της Θεσσαλονίκης Αθανασίου Φιδετζή (Σέρρες 1906-Αθήνα 15.3.1999) την 20.8.1945[2]. Ανάμεσα στους σκοπούς του σωματείου περιλαμβάνονταν η επαγγελματική αλληλεγγύη των μελών, η εξεύρεση εργασίας, η ανασύσταση της Συμφωνικής Ορχήστρας, η οργάνωση μπάντας και ορχήστρας τζαζ, η ίδρυση παραρτημάτων σε πόλεις της Μακεδονίας και, τέλος, η ένταξη όλων των μελών των φιλαρμονικών των μακεδονικών πόλεων Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης ως υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

      Το Μάρτιο του 1950 ο σύλλογος -πρόεδρος ο Στέφανος Βέζος[3] και από τον Αύγουστο του 1952 μέχρι και το τέλος του 1955 ο Αντώνιος Σπάθης-[4], μετά από σύσταση του Καβαλιώτη μουσικού Εμμανουήλ Βαλιάνου, προτείνει την εγγραφή στο σωματείο του Σερραίου βιολονίστα Κώστα Σταυρόπουλου[5]. Στη δακτυλόγραφη επιστολή της 9.3.1950 γίνεται πρώτη φορά λόγος για την εγγραφή και άλλων Σερραίων επαγγελματιών μουσικών και την ενημέρωση για τη διαδικασία της εγγραφής τους, της έκδοσης του σχετικού βιβλιαρίου και τις προσπάθειες του σωματείου για την κατοχείρωση του επαγγέλματος του Έλληνα μουσικού[6].

      Στις 27 Ιουλίου του 1952 πραγματοποιείται η πρώτη γενική συνέλευση του παραρτήματος Σερρών. Εγκρίνεται η εγγραφή των πρώτων 17 μελών και εκλέγονται στη Διοικούσα Επιτροπή οι μουσικοί Κώστας Σταυρόπουλος, ο οποίος θα είναι και ο νόμιμος αντιπρόσωπος του συλλόγου μέχρι και το 1954 που τον ακολουθεί ο Απόστολος Αδαμίδης, Κώστας Γκότσης και Γιώργος Χατζηλέπος. Την Καλλιτεχνική Επιτροπή αποτελούν οι δύο πρώτοι και ο Απόστολος Λαμπαδάριος[7].

      Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε τα ονόματα των πρώτων μελών, τα περισσότερα από τα οποία ήταν μέλη της φιλαρμονικής του Δήμου Σερρών: Απόστολος Αδαμίδης, Οδυσσέας Βαρόσης, Κώστας Γκότσης, Θωμάς Δάνιος, Κώστας Ιωάννου, Απόστολος Λαμπαδάριος, Θόδωρος Μπαλάκας, Μιχάλης Πραβίτας, Γιάννης Παράσχος, Κώστας Σταυρόπουλος, Νίκος Σεμελίδης, Σταύρος Σαράντης, Δημήτρης Σαρήογλου, Γιώργος Σταυλάς, Γιώργος Χατζηλέπος, Πέτρος Βαζάκας και Παναγιώτης Κατσαμπρόκος.

      Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς ο Κ. Σταυρόπουλος έρχεται σ’ επαφή με μουσικούς και μέλη της φιλαρμονικής Σιδηροκάστρου για την εγγραφή τους στο σύλλογο, ενώ δε θα παραλείψει να περιλάβει στη δύναμή του και έναν, αρχικά, τρομπετίστα από το Πετρίτσι, ανένταχτους μουσικούς από την Κορμίστα κ.λπ.

      Το Μάρτιο του 1953 ο Μουσικός Σύλλογος «Ζουρνάς» της Ηράκλειας, με έγγραφό του «που υπογράφει ο πρόεδρός των Δημήτριος Χίντζιος ή Ζουρνατζής εξ ονόματος 30 συναδέλφων του» απευθύνει παράκληση για την εγγραφή νέων μελών[8]. Με έγγραφό του ο Σ.Μ.Β.Ε. ζητά πληροφορίες από το παράρτημα των Σερρών ώστε «προ πάσης απαντήσεως να σχηματίσει γνώμη πώς έχουν τα πράγματα και εάν βλάπτει επαγγελματικώς η εγγραφή των ως μελών του Συλλόγου».

      Το Δεκέμβριο αυτού του χρόνου ο Σ.Μ.Β.Ε. δε θα διστάσει να παρέμβει στις υπηρεσίες του Δήμου, της Νομαρχίας και των Υπουργείων Εσωτερικών και Βορείου Ελλάδος υπέρ του «Συνεργείου της Φιλαρμονικής του Δήμου Σερρών» για τη διατήρησή του στο δήμο και την «αδικαιολόγητη και επί ολόκληρον εξάμηνον καθυστέρησιν της καταβολής των αποδοχών των μελών της». Στην επιστολή τής 31.12.1953 τονίζεται ακόμα πως «αυτή καθ’ εαυτή η καθυστέρησις αποτελεί βαρύτατον πλήγμα εις βάρος της διαβιώσεως τόσων πτωχών βιοπαλαιστών και μειοτικόν και του ηθικού των ακόμη». Οι προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος θα συνεχιστούν ακόμα και με την κάθοδο του προέδρου του σωματείου στην Αθήνα και την παράδοση υπομνήματος στον ίδιο τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.

      Στην τελευταία επιστολή του φακέλου σημειώνεται η ημερομηνία 11.12.1955 και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους επαγγελματίες μουσικούς της εποχής: «... Εν συνεχεία σάς δηλούμεν ότι ο Πρόεδρος του Συλλόγου [Αντώνιος Σπάθης] αφίχθη από τας Αθήνας προ τριών ημερών, όπου είχε μεταβεί διά την επίλυσιν κλαδικών ζητημάτων μας και διά να επιταχύνει την δημοσίευσιν της υπογραφείσης Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας. Διά τούτο σας γνωρίζομεν ότι μόλις έρθει η εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ορίσωμεν εις τας Σέρρας μίαν ημέραν κατά την οποίαν θα γίνει Συνέλευσις των Σερρών».

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

(Αρίθμηση με κοινό μολύβι

στο πάνω δεξιό άκρο των πρωτότυπων επιστολών)

 

Α΄ Καταστάσεις μελών

 

1 (εις διπλούν) Ονομαστική κατάσταση επαγγελματιών μουσικών

2                                 -»-                           μελών από τη φιλαρμονική

                               -»-                                             -»-

                               -»-                                             -»-

3                                 -»-                            μουσικών Σιδηροκάστρου

 

 

Β΄ Εισερχόμενα έγγραφα

 

4          20.8.45            Καταστατικόν τροποποιηθέν του Συλλόγου Μουσικών

                                    Θεσ/νίκης (Σ.Μ.Θ.)

5          9.3.50             Ο Σ.Μ.Θ. προς το βιολονίστα Κώστα Σταυρόπουλο για τη

                                    διαδικασία εγγραφής Σερραίων μουσικών στο σύλλογο.

6          9.3.50            Όπως παραπάνω.

7         12.6.50            Παραλαβή των δικαιολογητικών και της αξίας βιβλιαρίου

                                    (αδείας) αξασκήσεως επαγγέλματος.

8         30.7.52             Για την αποστολή δικαιολογητικών εκδόσεως βιβλιαρίων

                                    (αδείας) εξασκήσεως επαγγέλματος.

9          30.7.52            Ονομαστικός κατάλογος εγγραφέντων Σερραίων μουσικών.

10        30.7.52            Εκλογή 3μελούς Καλλιτεχνικής Επιτροπής των Σερρών.

11        30.7.52            Εκλογή 3μελούς Διοικούσης Επιτροπής.

12        30.7.52            Ευχαριστίες για τη φιλοξενία κ.λπ. στις Σέρρες μελών του

                                    Δ.Σ. του Σ.Μ.Β.Ε. την Κυριακή 27.7.1952.

13        27.8.52            Εγγραφή μελών από το Σιδηρόκαστρο.

14        28.8.52            Ταμειακή τακτοποίηση και δικαιώματα του αντιπροσώπου

                                    Σερρών για τις εγγραφές των Κατσαμπρόκου, Βαζάκα,

                                    Ιωάννου, Δακή.

15        2.9.52              Διαγραφές μελών από το Σ.Μ.Β.Ε.

16        8.9.52              Οι ενέργειες για τα μέλη των φιλαρμονικών Θεσ/νίκης,

                                    Καβάλας, Σερρών, Ξάνθης και η ένταξή τους ως υπαλλήλων

                                    Ν.Π.Δ.Δ.

17        8.9.52              Διαγραφή του Ευάγγελου Μα(ν)τζίρη (Δράμα).

18        16.9.52            Συστάσεις για τη συμπεριφορά κ.λπ. του Αγ. Παπακωνσταντίνου.

                                    Αρχιμουσικού της φιλαρμονικής Δήμου Καβάλας.

19        20.9.52            Λήψη χρηματικών ποσών νεοεγγραφέντων Σερραίων μουσικών.

20        20.9.52            Παράκληση για γνωστοποίηση εγγράφου (σχετικό με

                                    18/16.9.52).

21        24.9.52            Διαγραφές μελών οικονομικά ατακτοποίητων.

22        26.9.52            Η μεταμέλεια του διαγραφέντος Ευ. Ματζίρη (σχετικό με

                                    17/8.9.52) και η τροποποίηση της ποινής του για ανάρμοστη

                                    συμπεριφορά προς τον αντιπρόσωπο της Δράμας.

23        6.10.52            Το νέο τηλέφωνο του Σ.Μ.Β.Ε. (Θεσ/νίκη).

24        12.11.52          Συστάσεις προς αποφυγήν συνεργασίας με τον Καβαλιώτη

                                    μουσικό Εμμανουήλ Βαλιάνο εξαιτίας της ανάρμοστης

                                    συμπεριφοράς του.

25        20.11.52          Αποστολή αντιτύπων της 15ημέρου εφημερίδας Μουσικά

                                    και θεατρικά νέα.

26        20.1.53            Για την εγγραφή του Δημ. Βετέρναλη από το Πετρίτσι.

27        20.2.53            Παραίτηση από το αξίωμα του ταμία του Σ.Μ.Β.Ε. και

                                    αντικατάστασή του από το Χρ. Χατζηχρήστο.

28        26.1.53            Έγκριση εγγραφής Δημ. Βετέρναλη (Πετρίτσι).

29        24.1.53            Προς το Διευθυντή Αστυνομίας Σιδηροκάστρου:

                                    Ευχαριστίες του Σ.Μ.Β.Ε. για τον αυστηρό έλεγχο των

                                    βιβλιαρίων αδείας αξασκήσεως επαγγέλματος.

30        26.1.53            Συγχαρητήρια για τη δραστηριότητα που αναπτύσσει

                                    το Παράρτημα Σερρών.

31        12.1.53            Χειρόγραφη επιστολή του αντιπροσώπου Δράμας για τους

                                    μη εγγεγραμμένους μουσικούς της Κορμίστας Σερρών.

32        12.3.53            Σύσταση στη Διοικούσα Επιτροπή των Σερρών για τον

                                    προσδιορισμό των κατώτατων ορίων των ημερομισθίων

                                    συνεχούς ή προσωρινής (εξτρά) εργασίας.

33        21.3.53            Σχετικά με τα μέλη του Μουσικού Συλλόγου «Ζουρνάς»

                                    της Ηράκλειας. Πρόεδρος του συλλόγου ο Δημήτριος Χίτζιος

                                     [Χίντζος] ή Ζουρνατζής. Μέλη: 30.

34        30.3.53            Ντιζέζ εισπράτει 100.000 δρχ. από κέντρο της Θεσ/νίκης,

                                    εξαπατά τον καταστηματάρχη και αναλαμβάνει εργασία

                                    στο κέντρο «Ντελίς» των Σερρών. Σύσταση στο παράρτημα

                                    των Σερρών για τη σύλληψή της από την Αστυνομία.

35        7.4.53              Το τηλεγράφημα του παραπάνω.

36        11.4.53            Η οικονομική τακτοποίηση του μέλους Παπαγεωργίου και

                                    τα διαδικαστικά της εγγραφής μελών της Ηράκλειας.

37        8.5.53              Τα διαβήματα, οι παρουσιάσεις στα αρμόδια υπουργεία,

                                    τα υπομνήματα κ.λπ. του προέδρου του Σ.Μ.Β.Ε. στην Αθήνα.

38        5.6.53              Σύσταση για την οικονομική τακτοποίηση των μελών.

39        2.7.53              Το Υπουργείο Εργασίας «περί χορηγήσεως προσωρινού

                                    επιδόματος ακρίβειας ζωής εις τους μισθωτούς της χώρας»

                                    (Απόφαση του Υπουργού Θάνου Καψάλη).

40        16.7.53            Ο Σ.Μ.Β.Ε. προς τους καταστηματάρχες για την εφαρμογή της

                                    υπουργικής αποφάσεως, όπως αυτή περιγράφεται στην

                                    39/2.7.53.

41        18.7.53            Όπως παραπάνω.

42           χ.χ.               Το καταστατικό του Σ.Μ.Β.Ε.

43        8.10.53            Το Δ.Σ. του Σ.Μ.Β.Ε. μετά τις εκλογές της 6.10.1953.

44        31.12.53          Η παρέμβαση του Σ.Μ.Β.Ε. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

                                    για την καθυστέρηση πληρωμών των μελών της φιλαρμονικής

                                    του Δήμου Σερρών.

45        31.12.53          Για το παραπάνω θέμα, προς το δήμαρχο Σερρών.

46        31.12.53          Ομοίως με το παραπάνω, προς το νομάρχη Σερρών.

47        31.12.53          Το διαβιβαστικό των παραπάνω.

48        23.9.53            Το Δ.Σ. του Σ.Μ.Β.Ε. διαμαρτύρεται για την αδράνεια

                                    του Παραρτήματος Σερρών σχετικά με θέματα επικοινωνίας,

                                    τακτοποίησης των συνδρομών του έτους 1953. Ενημερώνει

                                    επίσης για τη Γενική Συνέλευση της 6.10.1953 στη Θεσ/νίκη.

49        1955;               Απόδειξη συστημένου προς τον Απόστολο Αδαμίδη.

49α       4.1.54              Χειρόγραφη επιστολή του Κων/νου Καραμανλή. Ο Υπουργός

                                    Δημοσίων Έργων Κ. Καραμανλής βεβαιώνει τον επικεφαλής

                                    της φιλαρμονικής του Δήμου Σερρών Δημήτριο Μικρούλη

                                    για την τακτοποίηση εκκρεμότητας σχετικής με τη μισθοδοσία

                                    του.

50        20.9.54            Οι συσκέψεις του Σ.Μ.Β.Ε. με τους αντιπροσώπους των

                                    καταστηματαρχών και οι άκαρπες ενέργειες του Δ.Σ. για τη

                                    σύναψη και υπογραφή Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας

                                    Μουσικών.

51        30.9.54            Πληροφόρηση για τις οικονομικές διαδικασίες και τα

                                    προβλήματα τακτοποίησής τους. Παραίνεση για περισσότερο

                                    τακτική και άμεση επαφή.

52        29.12.54          Ευχές για το 1955.

53        16.2.55            Η ανάθεση καθηκόντων Αντιπροσώπου για την περιφέρεια

                                    Σερρών στον Απόστολο Αδαμίδη στη θέση του αποχωρούντος

                                    Κώστα Σταυρόπουλου.

54        1.4.55              Οι αρχαιρεσίες του Σ.Μ.Β.Ε. της 26.3.1955, το νέο Δ.Σ.

55        15.3.55            Προς τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος. Ο Σ.Μ.Β.Ε. για την

                                    απόρριψη από μέρους του νομάρχη Σερρών της αποφάσεως

                                    του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη αρχιμουσικού

                                    και 15 μουσικών επί ημερομισθίω στο Συνεργείο της

                                    Φιλαρμονικής του Δήμου (οικονομικό έτος 1954-55:

1.7.1954 - 30.6.1955).

56        15.3.55            Το προεδρείο του Σ.Μ.Β.Ε. επισκέπτεται και εκθέτει το

                                    πρόβλημα της φιλαρμονικής Σερρών στον Υπουργό Βορείου

                                    Ελλάδος.

57          χ.χ.                Ο νομάρχης Σερρών Αθ. Μανουσόπουλος κοινοποιεί στο

                                    Σ.Μ.Β.Ε. την αποδοχή από μέρους της νομαρχίας της

                                     απόφασης του Δήμου για τη σύσταση του Συνεργείου

                                    Φιλαρμονικής.

58        2.5.55              Το Δ.Σ. του Σ.Μ.Β.Ε. αποφασίζει τη διαγραφή όλων των

                                    μουσικών των Σερρών πλην του αντιπροσώπου Απόστολου

                                    Αδαμίδη.

59        4.5.55              Η οικονομική τακτοποίηση των νέων μελών.

60        26.5.55            Οι εγγραφές νέων μελών. Η οικονομική τακτοποίησή τους.

                                    Το πρόβλημα με τη φιλαρμονική του Δήμου Σερρών. Έντονη

                                    διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος.

61        27.5.55            Ο Σ.Μ.Β.Ε. απευθύνεται προς τον Υπουργό Γεωργίας Πέτρο

                                    Λεβαντή για την επίλυση του γνωστού προβλήματος του

                                    Συνεργείου Φιλαρμονικής του Δήμου Σερρών.

62        27.5.55            Ομοίως με το παραπάνω, προς τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος.

63        28.9.55            Το διαβιβαστικό έγγραφο των παραπάνω. Οι διαβεβαιώσεις

                                    για τη συνέχιση των προσπαθειών.

64        18.8.55            Οι ενέργειες του Σ.Μ.Β.Ε. προς τον Υπουργό Βορείου

                                    Ελλάδος. Η έγγραφη διαμαρτυρία για τη στάση του

                                    νομάρχη Σερρών.

65        22.10.55          Ο Σ.Μ.Β.Ε. απευθύνεται στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης

                                    Κων/νο Καραμανλή.

66        22.10.55          Το διαβιβαστικό της παραπάνω επιστολής και η επίσκεψη

                                    του Σ.Μ.Β.Ε. στον προθυπουργό Κων/νο Καραμανλή με

                                    την ευκαιρία της επίσκεψής του στη Θεσ/νίκη.

67        16.11.55          Οι ενέργειες του Σ.Μ.Β.Ε. και η εκ νέου κάθοδος του

                                    προέδρου στην Αθήνα. Η οικονομική τακτοποίηση των

                                    μελών των Σερρών.

68        11.12.55          Η οικονομική τακτοποίηση των μελών Μιχάλη Χαϊτίδη,

                                    Στράτου Αλεξιάδη και Χορταρά. Η επίσκεψη στις Σέρρες

                                    και η ενημέρωση των Σερραίων επαγγελματιών για την

                                    επίλυση κλαδικών ζητημάτων. Η υπογραφή της

                                    Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας.

 

 

Η φιλαρμονική του Δήμου Σερρών με το Δημήτριο Μικρούλη 

 

 

Στο εσωτερικό του κέντρου διασκέδασης «Ντελίς» γύρω στα 1950. Από αριστερά: Θόδωρος Μπαλάκας (όρθιος), κορνέτα, Απόστολος Αδαμίδης, κρουστά, άγνωστη Θεσσαλονικιά τραγουδίστρια, Κώστας Σταυρόπουλος, βιολί, Απόστολος Λαμπαδάριος, ακορντεόν, Κώστας Γκότσης, σαξόφωνο. Το «Ντελίς» στεγαζόταν στην αριστερή γωνία εισόδου της μικρής στοάς του κτιρίου απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο.

 

 

Οργανοπαίχτες από την Ηράκλεια Σερρών το 1952. Το Μάρτιο της επόμενης χρονιάς ο επικεφαλής τους Δημήτριος Χίντζος (στο μέσο των καθισμένων), πρόεδρος του Μουσικού Συλλόγου «Ζουρνάς» Ηρακλείας, ζητά την εγγραφή των 30 μελών στο Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος.

 

 

Σερριώτικη μπάντα Ελαφράς μουσικής κατά τα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περιόδου

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 [1] Η φιλαρμονική του Δήμου Σερρών οργανώθηκε αμέσως μετά τον πόλεμο του 1940. Αποτελεί, ουσιαστικά, τη συνέχεια της προπολεμικής φιλαρμονικής του «Ορφέα». Το 1948 αγοράστηκαν οι νέες στολές (δήμαρχος ο Αθαν. Παπαδόπουλος). Από το 1951, με την επιστροφή του στις Σέρρες, μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1960 τη διδασκαλία της θεωρίας της μουσικής, την οργανογνωσία κ.λπ. είχε ο Χρήστος Π. Σταματίου (Σέρρες 1909-27.8.1998). Το 1957 η Νομαρχία Σερρών αποδέχεται απόφαση του Δήμου για τη σύσταση «Συνεργείου Φιλαρμονικής». Είναι η χρονιά που το Δημοτικό Συμβούλιο ανακοινώνει στον τοπικό τύπο την απόφαση «περί δωρεάν εκμαθήσεως μουσικών οργάνων υπό εφήβων της πόλεως Σερρών, προς αρτιωτέραν επάνδρωσιν της φιλαρμονικής» με μουσικοδιδάσκαλο το Χρ. Σταματίου (Γ.Α.Κ.Νομού Σερρών, φάκ. Γ15/1957). Στο διάστημα αυτό η φιλαρμονική, με διευθυντή τον ίδιο ή επικεφαλής το Δημήτριο Μικρούλη (Σέρρες 1905-1961), καταγράφει στο ενεργητικό της εντυπωσιακές εμφανίσεις, τις γνωστές «πλατείες», στα κεντρικά σημεία της πόλης αλλά και στις απόμακρες γειτονιές παρουσιάζοντας αποσπάσματα κλασικών έργων σε μεταγραφή του ιδίου και ελεύθερες συνθέσεις του. Τα μέλη της ήταν, στο μεγαλύτερο ποσοστό, φτωχοί βιοπαλαιστές (Γ. Αγγειοπλάστη - Χρ. Παπαδόπουλου, Η μουσική στις Σέρρες από τις αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα, Σέρρες 1986, 63).

[2] Ο Σερραίος φλαουτίστας Αθανάσιος Φιδετζής, πατέρας του διακεκριμένου μαέστρου Βύρωνα Φιδετζή (Θεσ/νίκη 1945), ήταν μέλος της ορχήστρας εγχόρδων του «Ορφέα» Σερρών από το 1920 μέχρι και το 1936. Στο Σύλλογο Μουσικών Θεσ/νίκης εντάχθηκε το 1927. Από το 1935 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ., γραμματέας και πολλά χρόνια πρόεδρος. Περισσότερα για τη ζωή και τη δράση του στην αδημοσίευτη εργασία μας «Αναμνήσεις από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες των πολιτιστικών συλλόγων της πόλεως Σερρών κατά την περίοδο 1920 έως 1936. Μία επιστολή του Αθανασίου Φιδετζή στα 1986».  

[3] Σύμφωνα με τον Τάκη Καλογερόπουλο, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής 1 (1998) 348, ο Στέφανος Βέζος, παλιός Μικρασιάτης «τροβαδούρος», γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1905. Μετά την καταστροφή ήρθε στην Ελλάδα. Κατά τη δεκαετία του ’30 ηχογράφησε στο Ραδιοσταθμό της Θεσ/νίκης ορισμένα γνωστά σμυρνέικα τραγούδια (Καμωματού, Δεν σε θέλω πια, Μια Σμυρνιά στο παραθύρι, Μπαμπίνα, Έχει η Σμύρνη ζωγραφιές, Μπουρνόβα, Με τρέλλανες, Κορδελιώτισσα  κ.λπ.), που κυκλοφόρησαν σε 2 δίσκους: Συρνέικα Τραγούδια Νο 1 (1980) και Νο 2 (1982).

[4] Ο Αντώνιος Σπάθης ήταν γιος του συνθέτη και μουσικοδιδάσκαλου Κων/νου Σπάθη (Αθήνα 1876-Θεσ/νίκη 1940) και αδελφός του Μενέλαου (Μοναστήρι 1912), του Αλέκου (Έδεσσα 1915-Αθήνα 1970;) και της Θάλειας Σπάθη, επίσης μουσικών. Εργοβιογραφικά κ.λπ. για την Οικογένεια Σπάθη συγκέντρωσε ο Τάκης Καλογερόπουλος, ό.π., 466-472.

[5] Ο βιολονίστας Κώστας Σταυρόπουλος, σε συνεργασία με τον πιανίστα και συνθέτη Γιάννη Ψωμιάδη, ήταν οι ιδρυτές της πρώτης μεταπολεμικής μουσικής σχολής στις Σέρρες το 1947-48. Το 1945 διηύθυνε την ορχήστρα του Καλλιτεχνικού Συλλόγου «Αναγέννηση», που έδρασε από το Σεπτέμβριο 1944 μέχρι το Μάιο του 1945 και ανέβασε σειρά μουσικών επιθεωρήσεων, με πρώτη τη σατιρική επιθεώρηση του Γιώργου Καφταντζή Ό,τι θέλει ο Λαός. Το 1953 εντάχθηκε στη νέα μαντολινάτα του «Ορφέα» υπό τον Χρ. Σταματίου.

[6] Οι εξετάσεις για τη χορήγηση αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος γινόταν ενώπιον εξεταστικής επιτροπής του Σ.Μ.Β.Ε. στο καφενείο «Κεντρικόν», στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου στεγαζόταν πολλά χρόνια αργότερα το υποκατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας.

[7] Ο Απόστολος Λαμπαδάριος ήταν ίσως ο πιο σημαντικός Σερραίος ακορντεονίστας της περιόδου του Μεσοπολέμου του 20ού αι. Μέλος πολλών ορχηστρών από ελεύθερους επαγγελματίες της εποχής αλλά και της μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας του Ωδείου Σερρών «Ορφεύς» στα 1936, υπήρξε μεταπολεμικά δάσκαλος πολλών νέων μουσικών.

[8] Δημήτριος (Μήτσος) Χίντζος. Περίφημος λαϊκός οργανοπαίχτης. Γεννήθηκε το 1912 στην Ηράκλεια Σερρών. Πήρε τα πρώτα μαθήματα θεωρίας της μουσικής στο παράρτημα του Ελληνικού Ωδείου στις Σέρρες. Υπηρέτησε στη στρατιωτική μουσική της έκτης Μεραρχίας στα 1934 υπό τον ανθυπασπιστή και διευθυντή της χορωδίας και μαντολινάτας του «Απόλλωνα» Σερρών Δημήτριο Ξυδέα. Επικεφαλής πολλών παραδοσιακών συγκροτημάτων της περιοχής δίδαξε ακόμη και σε μουσική σχολή που διηύθυνε ο ίδιος. Πέθανε την  Άνοιξη του 1996. Για τη ζωή και την αδιάκοπη δραστηριότητα και προσφορά του στη μουσική βλ. αφιέρωμα του Βασίλη Τζανακάρη το Μάιο του 1996 στο περ. Γιατί, τ. 251 (απ’ όπου και οι χρονολογίες γεννήσεως και θανάτου), αλλά και των Charles και Angeliki Vellou Keil στο Bright Balkan Morning, Romani lives and the power of music in Greek Macedonia, φωτογραφήσεις Dick Blau, έκδ. του Wesleyan University Press, Middletown 2002, 155-175.

 

 

Αρχή Επικοινωνία Αρχική