ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΑ[1]

 

 

1. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

(1983-2007)

 

1983 1.1

Δημοτικά τραγούδια της περιοχής Σερρών. Εναρμόνιση και επεξεργασία   για μικτή χορωδία Χρήστου Π. Σταματίου, έκδοση της Μικτής Χορωδίας  Σερρών. Επιμέλεια, πρόλογος.

1986 1.2

Η μουσική στις Σέρρες από τις αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα, λεύκωμα, Ιστορία, έκδοση ιδιωτική. Στοιχεία του στο εισηγητικό υλικό του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ν. Σερρών (9-11.12.1994) με τον τίτλο «Μουσική». Σε ευκαιριακές, επίσης, δημοσιεύσεις ή εκδοτικές εργασίες τρίτων με το γενικό τίτλο «Από την εργογραφία του Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη»[2].

1989 1.3

Εν τη μουσική παιδεύειν. Ό,τι ενδιαφέρει ένα χορωδό, έκδοση ιδιωτική. Επί μέρους εργασίες: Η Ευρωπαϊκή μουσική, Το χορωδιακό τραγούδι (Κατεξοχήν λαϊκό είδος, Η προσφορά του χορωδού), Η χορωδιακή πραγματικότητα στα Σέρρας, Πανελλήνια χορωδιακά φεστιβάλ, συναντήσεις, σεμινάρια, περιοδικά, συλλογικά όργανα, Χρονολογικός πίνακας 19ου αιώνα, Η Θεία Λειτουργία (τυπική διάταξη - βοήθημα για  τις εκκλησιαστικές χορωδίες). Στοιχεία του στο πρόγραμμα της 10ης Παγκύπριας Συνάντησης Χορωδιών, Λεμεσός 12.5.1989.

  1.4

Ωδείον Σερρών «Ορφεύς» 1934-1940, έκδοση της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης  Σερρών (2). Στοιχεία του στον Αδέσμευτο (Μακεδονίας) της Κυριακής,  φ. 3.11.1996, με τον τίτλο «Νότες από το παρελθόν». Εργασίες σχετικές με το Ωδείο βλ. και στο 1.53 (2001).

1990 1.5

Ελπίδα Βεηλικτσίδου - Αθανασιάδου. Ιούνιος 1990, Σερραϊκά Ανάλεκτα 2 (1994) 224 αλλά και στην ηλεκτρονική βάση του ίδιου περιοδικού στην ιστοσελίδα http://lib.teiser.gr της βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερρών Οκτώ κείμενα (1996) 83.

1991 1.6

Η μουσική στην πόλη των Σερρών κατά τον εικοστό αιώνα. Μέρος δεύτερο [βραχυγραφημένο εφεξής: Η μουσική στην πόλη των Σερρών 2 (1991)], λεύκωμα, Ιστορία, έκδοση ιδιωτική. Στοιχεία του στο ένθετο της εφημ. Μακεδονία Θεσ/νίκης, Μάρτιος 1991, 170-72, με τον τίτλο «Ο 'Ορφέας' Σερρών».

  1.7

Ο ιερομόναχος Γαβριήλ Κουντιάδης, 12.4.1991, Σερραϊκά Ανάλεκτα 2   (1994) 220-21 και στην ηλεκτρονική βάση του ίδιου περιοδικού στην ιστοσελίδα http://lib.teiser.gr της βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερρών. Οκτώ κείμενα (1996) 78-79

  1.8

Εικοστός αιώνας. Σερραϊκές μαντολινάτες. Αύγουστος 1991. Περιλήφθηκε στην ολοκληρωμένη εργασία με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100  χρόνων από την ίδρυση του «Ορφέα» Σερρών «Η μουσική που χάθηκε. Οι  μαντολινάτες της πόλης των Σερρών κατά τον 20ό αιώνα (Συνοπτικό  ιστορικό σημείωμα)», αφιέρωση στον κιθαριστή Κυριάκο Γ. Αγγειοπλάστη.  Ιούλιος 2003, περ. Λόγου και Τέχνης  Δρομολόγιο των Σερρών 7 (2005) 42- 47. Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

1992 1.9

Ο Σερραίος μουσικός Χρήστος Π. Σταματίου, Σερραϊκά Ανάλεκτα 1 (1992)  262-270 αλλά και στην ηλεκτρονική βάση του ίδιου περιοδικού στην ιστοσελίδα http://lib.teiser.gr της βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερρών, Οκτώ κείμενα (1996) 27-38, βλ. και παρακάτω: εργογραφία  1998 (σημείωμα αρ. 1.39),  τοπικός τύπος, βιογραφικά 1990 και 1995, σημ.   αρ. 2.30 και 2.43 αντιστοίχως. Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα και στο Μικρό αφιέρωμα στη μνήμη του κατά την 3η Παρουσίαση Νέων Σερραίων  Μουσικών του «Ορφέα» στις 4.3.2000.

  1.10

Συνοπτικό χρονικό για την εξέλιξη της μουσικής από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα. Περιλήφθηκε στα Στοιχεία για την εξέλιξη (1992) 9-13 και κατά ένα μέρος στις εργασίες που ακολουθούν με αρ. 1.26 (1995) και 1.42 (2000).

  1.11

Εικοστός αιώνας. Χρονολογικός πίνακας. Περιλήφθηκε στα Στοιχεία για την εξέλιξη (1992) 14-29 αλλά με συμπληρώσεις από τη Μουσική στην πόλη των Σερρών 2 (1991)13-22, καταχωρημένο και στα σημειώματα με αρ. 1.6 και 1.48. Συνοπτικός χρονολογικός πίνακας του 20ού αιώνα [σε πρώτη μορφή μέχρι και το έτος 1975] για τις «Φιλαρμονικές της πόλης των Σερρών στην Ιστορία», στο ιδρυτικό πολύτυπο - πρόγραμμα της νέας Σερραϊκής Μπάντας (Serres Band), Δεκέμβριος 2003. Το ίδιο, με περισσότερα στοιχεία για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης φιλαρμονικής της πόλεως Σερρών «Τερψιχόρη» (1904-2004) και με το γενικό τίτλο «Από την εργογραφία του Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη» στο περ. Λόγου και Τέχνης Δρομολόγιο των Σερρών 5 (Φθινόπωρο 2004) 41- 48, κυκλοφορία και σε ανάτυπο (βλ. και σημείωμα αρ. 1.23 του 1994). Αναδημοσίευση του τελευταίου στον Παρατηρητή των Σερρών, φ. 1.12.2004. Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.12

 Σερραϊκές μουσικές εκδόσεις. Περιλήφθηκε στα Στοιχεία για την εξέλιξη     (1992) 31-32 με συμπληρώσεις από τη Μουσική στην πόλη των Σερρών 2     (1991) 23-24 αλλά και στις Πηγές και μουσική βιβλιογραφία των Σερρών     (1828-1998), προσωπογραφία, καταγραφή, ειδήσεις, έκδοση της Δ.Κ.     Βιβλιοθήκης Σερρών (αρ. 6, Καλοκαίρι 2001, σημείωμα αρ. 1.40).

  1.13

 Ευρετήριο των σημαντικότερων ξένων καλλιτεχνών και μουσικών συγκροτημάτων που παρουσιάστηκαν στα Σέρρας. Περιλήφθηκε στα  Στοιχεία για την εξέλιξη (1992) 33-37.

  1.14

Σερραϊκές [πολυφωνικές] χορωδίες. Ρεπερτόριο. Περιλήφθηκε στα Στοιχεία για την εξέλιξη (1992) 38-39.

  1.15

Σερραίοι μονωδοί [πολυφωνικών] χορωδιών. Περιλήφθηκε στα Στοιχεία για την εξέλιξη (1992) 41-42.

  1.16

 Κατάλογος των σημαντικότερων πρωτοψαλτών της πόλεως Σερρών.  Περιλήφθηκε στα Στοιχεία για την εξέλιξη (1992) 42-44.

  1.17

 Στοιχεία για την εξέλιξη της μουσικής τον εικοστό αιώνα στα Σέρρας, με μια σύντομη ματιά στο παρελθόν, έκδοση - ένθετο του περ. Γιατί των Σερρών, Χριστούγεννα 1992, αφιέρωση στον κιθαριστή Κυριάκο Γ. Αγγειοπλάστη (1978-1992), βραχυγραφημένο εδώ: Στοιχεία για την εξέλιξη (1992). 

1993  1.18

Διαπρεπείς μουσικοδιδάσκαλοι των Σερρών κατά τον εικοστό αιώνα. Σεπτέμβριος 1993, Σερραϊκά Ανάλεκτα 2 (1994) 219-25 αλλά και στην ηλεκτρονική βάση του ίδιου περιοδικού στην ιστοσελίδα http://lib.teiser.gr της βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερρών, αναδημοσιεύσεις  στις εφημ. Μακεδονία Θεσ/νίκης, φ. 6.5.1995, και Νέα Εποχή των Σερρών, φφ. 11, 12.5.1995, και στα Οκτώ κείμενα (1996) 77-84.

  1.19

 Η μουσική στην πόλη των Σερρών από το 1800 και μετά. Ένθετο εφημ. Καθημερινή Αθηνών, φ. 3.10.1993, Επτά Ημέρες της ίδιας εφημ., τόμ. 3 (1996) 138-39, περ. Βυρωνικοί παλμοί, τ. Μαρτίου - Απρ. 1998.

  1.20

Χρήστου Π. Σταματίου, 10 έργα για πιάνο, πιάνο - βιολί - τσέλο, βιολί, φωνή και πιάνο. Επιμέλεια, πρόλογος και σύντομο βιογραφικό. Έκδοση CD ROM από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) Σερρών, 2001. Τον Οκτώβριο του 2007 κυκλοφόρησε η Συλλογή 9 έργων (8 από τα παραπάνω και το [ξεχασμένο] Μικρό βαλς) για πιάνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση των 10 χρόνων από το θάνατο του Σερραίου συνθέτη. Σολίστ η Ειρήνη Μαύρου, διδάσκουσα στη Θεσσαλονίκη. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 17.7.2007 στο εργαστήριο του επίσης Θεσσαλονικιού Κώστα Χουλιάρα για μη κερδοσκοπικούς λόγους. Στα μέσα του Νοέμβρη, με την πρωτοβουλία του γράφοντος και την οικονομική συνδρομή φιλότεχνων Σερραίων, επανηχογραφήθηκαν νέα CD, τα περισσότερα από τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν σε καθηγητές πιάνου των μουσικομορφωτικών ιδρυμάτων της πόλης. Η ηχητική αποτύπωση και στην ιστοσελίδα της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

1994 1.21

40 τραγούδια της πόλης των Σερρών, μελέτη με μουσική σημειογραφία. Έκδοση ιδιωτική.

  1.22

Μια μουσικοθεατρική παράσταση στο Μικρό Σούλι Σερρών στα 1909. Το ιστορικό μιας φωτογραφίας. Ιούλιος 1994, περιλήφθηκε στα Οκτώ κείμενα (1996) 45-52.

  1.23

 Ο Όμιλος Ερασιτεχνών «Τερψιχόρη» και η πρώτη φιλαρμονική των Σερρών στα 1904. Αύγουστος 1994, περ. Νουμάς Πύργου Ηλείας 37 (1995) [2 συνέχειες], αναδημοσιεύσεις στον Παρατηρητή των Σερρών, φ. 31.7.1995, και στους Πανσερραϊκούς Παλμούς των Αθηνών 18 (2004) 5. Περιλήφτηκε στα Οκτώ κείμενα (1996) 39-44. Συνοπτική παρουσίασή του στο πρόγραμμα της Α΄ Συναυλίας -Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης Φιλαρμονικής της πόλεως των Σερρών (1904-2004)- της (νέας) Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Σερρών στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Σερρών την 28.4.2004. Επαναδημοσιεύσεις του   Αφιερώματος στον τοπικό τύπο, φφ. 30.4.2004, με περισσότερα   στοιχεία στο περ. Λόγου και Τέχνης Δρομολόγιο των Σερρών 5    (Φθινόπωρο 2004) 41-48, κυκλοφορία και σε ανάτυπο, όπως   καταγράφεται παραπάνω στο σημείωμα 1.11 του 1992. Αναδημοσίευση      του τελευταίου στον Παρατηρητή των Σερρών, φ. 1.12.2004.

  1.24

Συναυλία αντεγκλήσεων. Οκτώβριος 1994, περιλήφθηκε στα Οκτώ κείμενα (1996) 65-75, αναδημοσίευση στον Παρατηρητή των Σερρών, φ.  26.5.1996.

  1.25

60 χρόνια πριν [Η ίδρυση του Ωδείου Σερρών «Ορφεύς» και η δράση του], εφημ. Τέχνη και Λόγος του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερρών, τ. 3, Φεβρουάριος - Μάρτιος 1994, εφημ. Παρατηρητής των Σερρών, φ. 5.1.1995. Ιστορικό κείμενο με την ευκαιρία της έκθεσης ντοκουμέντων και φωτογραφίας στα εγκαίνια του Ωδείου του παραπάνω  συλλόγου (Στέγη Μουσών) την 7.10.1995, εφημ. Αδέσμευτος Τύπος των Αθηνών, φ. 3.11.1996, και στο εισαγωγικό σημείωμα του 1.53, όπως σημειώνεται παρακάτω (2001).

1995 1.26

Πληροφορίες για τη μουσική της πόλης των Σερρών. Περιλήφθηκε στα Οκτώ κείμενα (1996) 15-26. Το κείμενο με φωτογραφίες σε περίληψη στο «Μικρό οδοιπορικό στη μουσική της πόλης των Σερρών» της Πολιτιστικής Ατζέντας του Παραρτήματος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.) στις Σέρρες, 1998. Μέρος και συμπληρωματικά στοιχεία (συμβολή) βλ. και στο σημείωμα με αρ. 1.42. Στοιχεία τους στο ιστορικό σημείωμα «Η μουσική στην πόλη των Σερρών από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι και το Μεσοπόλεμο» με το γενικό τίτλο «Από την εργογραφία του Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη». Αύγουστος 2003, νέος Καθημερινός Παρατηρητής των Σερρών, φ. 3.11.2003.

  1.27 Το Τροπάριο της Κασσιανής, εφημ. Παρατηρητής των Σερρών, φ. 17.4.1995.
  1.28

Μικρό οδοιπορικό στη μουσική της πόλης των Σερρών. Ιστορικό κείμενο στην έκθεση φωτογραφίας στο Μπεζεστένι Σερρών  (Αρχαιολογικό Μουσείο) με την ευκαιρία του Βαλκανικού Συνεδρίου Μουσικής 26 - 28.5.1995.

  1.29

Ορχήστρες εγχόρδων στα Σέρρας. Η συμφωνική μουσική. Ιούλιος 1995. Σχέδιο για εκτύπωση (αδημοσίευτου) πολυτύπου. Το τελικό κείμενο (συρραφή πληροφοριών και ειδήσεων για τη συμφωνική μουσική της πόλης των Σερρών με το γενικό τίτλο «Από την εργογραφία του Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη») με τον τίτλο «Ορχήστρες εγχόρδων και πνευστών οργάνων στις Σέρρες. Η συμφωνική μουσική. Από τα μαθήματα βιολιού στο Διδασκαλείο του Μακεδονικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου στα 1872 μέχρι τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Σερρών το 2002. 130 χρόνια Συμφωνικής μουσικής στην πόλη των Σερρών», Φεβρουάριος 2002, περιλήφτηκε ως ενημερωτικό σημείωμα στο πρόγραμμα της Α΄ Συναυλίας της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μουσικού Σχολείου την 20.6.2002 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών αλλά (με συμπληρώσεις) και στα 5 ιστορικά σημειώματα για τη Μεταπολεμική περίοδο της Μουσικής στα Σέρρας, περ. Γιατί των Σερρών 360 (Ιούνιος 2005) 15-19. Προσθήκη στο αρχικό κείμενο, με τον τίτλο «60 χρόνια πριν», και όπως καταχωρείται ακριβώς παρακάτω, στο περ. Γιατί των Σερρών, τ. 255, Σεπτ. 1996, 28. Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.30

Το Ωδείο Σερρών «Ορφεύς» και η Συμφωνική Ορχήστρα τού 1936. Ιούλιος 1995, όπως η προσθήκη του παραπάνω, περ. Γιατί των Σερρών 255 (Σεπτ. 1996) 28.

  1.31

Οι ταβέρνες της παλιάς πόλης των Σερρών, εφημ. Παρατηρητής των Σερρών, 6 συνέχειες, φφ 16, 21, 24.11.1995 και 1, 6, 20.12.1995.

  1.32

Σερραίοι ακορντεονίστες κατά τη δεκαετία του 1950. Οκτώβριος  1995, περ. Βυρωνικοί παλμοί 46 (1995), εφημ. Παρατηρητής των Σερρών,  φφ. 5 και 6.3.1996.

  1.33

Η πολυφωνική [χορωδιακή] μουσική στις εκκλησίες των Σερρών, περ.  Γιατί των Σερρών 243-245 (Οκτ. - Δεκ. 1995) 64-67, Οκτώ κείμενα (1996) 57-63. Στοιχεία του και συμβολή, στο αφιέρωμα για την Εκκλησιαστική Χορωδία Σερρών, που περιλήφθηκε στα 5 ιστορικά σημειώματα για τη Μεταπολεμική περίοδο της Μουσικής στα Σέρρας, περ. Γιατί των Σερρών 360 (Ιούνιος 2005) 9-14 και υπό τον γενικό τίτλο (βλ. και 1.8) «Η μουσική που χάθηκε». Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

1996  1.34 

Ένα ηρωικό τραγούδι της Δοβίστας Σερρών [Η μάχη της Δοβίστας]. Περιλήφθηκε στα Οκτώ κείμενα (1996) 53-56 και σε πρώτη μορφή το 1994 στα 40 τραγούδια της πόλης των Σερρών (1994) 19-21.

  1.35

Το ηρωικό τραγούδι «Ο Καπετάν Μητρούσης». Δύο παραλλαγές, περ. Σίρις των Σερρών 5 (1996) 89-93 και στην ηλεκτρονική βάση του ίδιου περιοδικού στην ιστοσελίδα http://lib.teiser.gr της βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερρών.

  1.36

Οκτώ κείμενα σερραϊκής μουσικής ιστοριογραφίας, έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βυρώνειας, βραχυγραφημένο εδώ: Οκτώ κείμενα (1996).

  1.37

Ο μεταπολεμικός «Ορφέας» Σερρών. Οι δύο πρώτες συναυλίες τού 1952. Μνήμη Χρήστου Π. Σταματίου (1909-1998), περ. Γιατί των Σερρών 293-294 (1999), κυκλοφορία και σε ανάτυπο. Η συνέχεια: Ο μεταπολεμικός «Ορφέας» Σερρών. Δεύτερο ιστορικό σημείωμα. Δύο συναυλίες της περιόδου 1953-54. Ιούνιος 2001. Περιλήφθηκε στα 10  σημειώματα (2004), όπως καταγράφονται παρακάτω, ιστορικό σημείωμα αρ. 1.43 του 2000, αλλά και στα 5 ιστορικά σημειώματα για τη     Μεταπολεμική περίοδο της Μουσικής στα Σέρρας, περ. Γιατί των Σερρών 360 (Ιούνιος 2005) 1-8. Αναδημοσίευση - αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την ίδρυση του «Ορφέα», εφημ. Πρόοδος των Σερρών, φ. 17.6.2005. Τα κείμενα και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

1997 1.38

Σημειώσεις για τη μουσική και επιλογή σχολικών τραγουδιών των Σερραϊκών Εκπαιδευτηρίων από τα χειρόγραφα του Κωνσταντίνου Ευ. Μπάρτζα. Περίοδος 1880-1913, Σερραϊκά Ανάλεκτα 3 (2001) 139-149 και στην ηλεκτρονική βάση του ίδιου περιοδικού στην ιστοσελίδα http://lib.teiser.gr της βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερρών, κυκλοφορία και σε ανάτυπο.

1998 1.39 

Ο Σερραίος μουσικός Χρήστος Π. Σταματίου. Βιογραφικό με στοιχεία  προηγηθέντος άρθρου, όπως καταγράφεται στην εργογραφία του 1992,   αρ. 1.9, Σερραϊκά Χρονικά Αθηνών 14 (2002) 149-158, κυκλοφορία και σε ανάτυπο. Χρονολόγιο με συμπληρωματικά στοιχεία, Καλοκαίρι 2004, περιλήφθηκε στα 5 ιστορικά σημειώματα για τη Μεταπολεμική περίοδο της Μουσικής στα Σέρρας, περ. Γιατί των Σερρών 360 (Ιούνιος 2005) 28-32. Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.40

Πηγές και μουσική βιβλιογραφία των Σερρών (1828-1998).   Προσωπογραφία, καταγραφή, ειδήσεις, έκδοση της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών (αρ. 6, Καλοκαίρι 2001). Ως προδημοσίευσή του μέρος της    εργασίας με τον τίτλο «Σέρρες: Εκδόσεις για τη μουσική της πόλης των Σερρών κατά τον εικοστό αιώνα. Καταγραφή» στο περ. Σίρις των Σερρών 6 (2002) 133-143, κυκλοφορία και σε ανάτυπο. Η συνέχεια: Για τη μουσική της πόλης των Σερρών. Πηγές και τοπική ειδησεογραφία. Συμβολή σε προηγούμενες εργασίες. Οκτώβριος 2001. Περιλήφθηκε στα 10 σημειώματα (2004), όπως καταγράφονται παρακάτω, ιστορικό σημείωμα αρ. 1.43 του 2000, αλλά και στο Σίρις των Σερρών 7 (2007) 55-71 και στην ηλεκτρονική βάση του ίδιου περιοδικού στην ιστοσελίδα http://lib.teiser.gr της βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερρών, κυκλοφορία και σε ανάτυπο. Τέλος, σύνθεση κύριων αποσπασμάτων από την υπάρχουσα εργογραφία με την προσθήκη νέων ειδήσεων, ανάμεσα στις οποίες και αυτές που αναδεικνύονται από την καταλογογράφηση των περισσότερο πρόσφατων (Ιούνιος 2008) ευρημάτων του αρχείου της Οικογένειας Βεηλεκτσίδη, βλ. στην αδημοσίευτη μέχρι και το 2007 καταληκτική εργασία μας για τις Σέρρες και τη μουσική τους από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. μέχρι και τους πρώτους χρόνους του δεύτερου μισού του 20ού (1870-1970). Η Ιστορία, οι σύλλογοι, τα μουσικά συγκροτήματα και οι μουσικοδιδάσκαλοι, τα είδη της μουσικής και οι τάσεις.

1999  1.41

Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική στις Σέρρες. Δάσκαλοι και  ιεροψάλτες μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα, περ. Γιατί των Σερρών  284 (1999), κυκλοφορία και σε ανάτυπο.

2000 1.42

Ειδήσεις για τη μουσική της πόλης των Σερρών μέχρι τους πρώτους χρόνους του εικοστού αιώνα. Συμβολή σε προηγούμενη εργασία  [αρ. 1.26], περ. Γιατί των Σερρών 305 (2000), κυκλοφορία και σε  ανάτυπο. Στοιχεία του (και από το 1.51 του 2001) στο Β΄Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Οι Σέρρες και η περιοχή τους από την Οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή», Σέρρες 6-9 Απριλίου 2006, υπό τον τίτλο «Η μουσική αγωγή στα Εκπαιδευτήρια της πόλης των Σερρών κατά την περίοδο 1872-1934: πληροφορίες και ειδήσεις», στις Περιλήψεις ανακοινώσεων, σ. 51 (δεν εκδόθηκαν Πρακτικά μέχρι και το 2007), από το Σερραίο εκπαιδευτικό Κυριάκο Κουνούπη. Παρεμφερή στοιχεία και αδημοσίευτες ειδήσεις περιλήφθηκαν στην εργασία του τελευταίου και του γράφοντος για τη «Μουσική εκπαίδευση στις Σέρρες το 19ο αιώνα: οι ειδήσεις, τα πρόσωπα» στην Ημερίδα «Μουσική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: από το χθες στο αύριο», που οργάνωσε το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Αθήνα 9.6.2007 (Πρακτικά υπό έκδοσιν το 2008), Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Περίληψη των παραπάνω βλ. και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.43

Αναμνήσεις από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες των πολιτιστικών συλλόγων της πόλεως Σερρών κατά την περίοδο 1920 έως 1936. Μία  επιστολή του Αθανασίου Φιδετζή στα 1986, επιμέλεια. Στοιχεία του, κυρίως, στο σημείωμα αρ. 1.51 του 2001. Περιλήφτηκε στα 10   αδημοσίευτα ιστορικά σημειώματα (1892-2000), βραχυγραφημένο: 10 σημειώματα (2004). Έκδοση περιορισμένου αριθμού CD ROM από το Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Σερρών το Σεπτέμβριο του 2004 για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ελλ. πανεπιστημίων, ιδρύματα, βιβλιοθήκες κ.λπ. αλλά αδημοσίευτο μέχρι και το 2007 σε έντυπη μορφή. Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.44

Εικόνες μουσικής της πόλης των Σερρών, 100 ασπρόμαυρες φωτογραφίες  από το αρχείο του Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη [έκθεση φωτογραφιών και εντύπου υλικού στο Εκθετήριο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) Σερρών στις 15 - 21.1.2000], παραγωγή CD ROM της Δ.Ε.Π.Κ.Α., ηλεκτρονική επεξεργασία: Φωτο  Κλικ, Σέρρες.

  1.45

Σύντομο μουσικό οδοιπορικό στην πόλη των Σερρών κατά τον εικοστό   αιώνα. Χειρόγραφο κείμενο για την παραπάνω έκθεση στο εκθετήριο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) Σερρών στις 15.1.2000 και για την εισαγωγή κειμένου στο περ. Γιατί των Σερρών, όπως καταγράφεται στο παρακάτω σημείωμα με αρ. 1.48.

  1.46

Μια μουσικοθεατρική παράσταση στις Σέρρες στα τέλη του 19ου αιώνα.   Η «Λύρα του Γερο - Νικόλα» του Δημητρίου Κόκκου στις Σέρρες το 1892. Μάρτιος 2000, πρώτη δημοσίευση στην εφημ. Παρατηρητής των Σερρών, φφ. 24 και 27.3.2000, με πρόσθετα στοιχεία στο περ. Λόγου και Τέχνης Δρομολόγιο των Σερρών 8 (2005) 11-15. Περιλήφθηκε στα 10 σημειώματα (2004), όπως καταγράφονται παραπάνω, ιστορικό σημείωμα αρ. 1.43. Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.47

Από τη μουσικοθεατρική δραστηριότητα του Διδασκαλείου Θηλέων Σερρών κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1930. Η πανηγυρική συναυλία της 25.3.1932. Καλοκαίρι 2000. Περιλήφθηκε στα 10 σημειώματα (2004), όπως καταγράφονται παραπάνω, ιστορικό σημείωμα αρ. 1.43, αλλά και στο 2ο τεύχος της Μουσικής σε πρώτη βαθμίδα, περιοδικής έκδ. της (Πανελλήνιας) Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε), Αθήνα, Φθινόπωρο 2006, σσ. 95-100. Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.48

Η μουσική στην πόλη των Σερρών κατά τον εικοστό αιώνα [εισαγωγή και χρονολογικός πίνακας], περ. Γιατί των Σερρών 298-299 (2000) 147- 152. Την εισαγωγή βλ. και στο σημείωμα με αρ. 1.45, ενώ το χρονολογικό πίνακα στα σημειώματα με αρ. 1.6 και 1.11 και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.49

Μία φωτογράφηση από λαϊκή συναυλία στην Άνω Βροντού Σερρών στα μέσα της δεκαετίας του 1920. Οκτ. - Νοέ. 2000. Αρχείο - Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Βροντούς «Η Συνάντηση», προσφορά  στις εορταστικές εκδηλώσεις τής 31.5.2004. Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

2001 1.50 

Ο μουσικοδιδάσκαλος Γιάννης Βαΐου (1883-1961). Μικρό αφιέρωμα για τα 40 χρόνια από το θάνατό του, στο ανάτυπο από το περ. Γιατί των Σερρών 318 (2001) 45-48 για το αμέσως παρακάτω σημείωμα.

  1.51

Η μουσική στην πόλη των Σερρών κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου του εικοστού αιώνα. Η λόγια μουσική, οι σύλλογοι, τα ιδρύματα, οι συναυλίες και οι μουσικοδιδάσκαλοι. Χρονολόγιο, πληροφορίες, σχόλια, περ. Γιατί των Σερρών 318 (2001) 33-48, κυκλοφορία και σε ανάτυπο, μαζί με το σημείωμα αρ. 1.50. Μέρος του κειμένου σε ευκαιριακές δημοσιεύσεις, εκδοτικές εργασίες τρίτων κ.λπ. -βλ. και 1.26 (1995), 1.42 (2000) - με το γενικό τίτλο «Από την εργογραφία του Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη» αλλά και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.52

Δύο συναυλίες του «Ορφέα» Σερρών στα 1926-27. Από τις εικόνες στην Ιστορία (20.11.1927: «Η μεγάλη συναυλία του παλαιμάχου Ορφέως»,  Γύρω στα 1926-27: Η χορωδία του «Ορφέα» δίνει συναυλία στην Άνω Βροντού για τους κατοίκους του χωριού και τους Σερραίους  παραθεριστές), στο επετειακό τεύχος Όμιλος «Ορφέας» Σερρών. Εκατό χρόνια από την ίδρυσή του 1905-2005, έκδ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) Σερρών, επιμέλεια Πέτρου Σαμσάρη, Σέρρες, Δεκέμβριος 2005, 59-68. Στοιχεία του στην εργασία με αρ. 1.43 του 2000. Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.53

2 εργασίες από το (παρ’ ημίν) αρχείο του Σερραίου δικηγόρου Αθανασίου Φωτιάδη: α) Κατάλογος Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων από την Αλληλογραφία του Ωδείου Σερρών «Ορφεύς» (1934-1940). Καλοκαίρι 2001, Σερραϊκά Ανάλεκτα 4 (2006) 171-206 και στην ηλεκτρονική βάση του ίδιου περιοδικού στην ιστοσελίδα http://lib.teiser.gr της βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Σερρών, κυκλοφορία και σε ανάτυπο. β) Άγνωστα έγγραφα και έντυπα ντοκουμέντα από το αρχείο του ιδρυτή του Ωδείου Σερρών «Ορφεύς» Αθανασίου Φωτιάδη. Περίοδος 1932-1950. Οκτώβριος 2001. Περιλήφθηκε στα 10 σημειώματα (2004), όπως καταγράφονται παραπάνω, ιστορικό σημείωμα αρ. 1.43 του 2000, αλλά αδημοσίευτο μέχρι και το 2007 σε έντυπη μορφή. Τα κείμενα και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.54

Το Παράρτημα του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος στην Περιφέρεια των Σερρών κατά τα έτη 1950-1955. Ο Κατάλογος των  Εισερχομένων εγγράφων. Σεπτέμβριος 2001. Περιλήφθηκε στα 10 σημειώματα (2004), όπως καταγράφονται παραπάνω, ιστορικό σημείωμα αρ. 1.43 του 2000, αλλά αδημοσίευτο μέχρι και το 2007 σε έντυπη μορφή. Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.55

Αστέριος Δ. Γούσιος, Τα τραγούδια της πατρίδος μου, ήτοι συλλογή τερπνών δημωδών ασμάτων αδομένων εν τη κατά Πάγγαιον χώρα, ευρετηρίαση. Δεκέμβριος 2001. Περιλήφθηκε στα 10 σημειώματα (2004), όπως καταγράφονται παραπάνω, ιστορικό σημείωμα αρ. 1.43 του 2000, αλλά και στα Σερραϊκά Χρονικά 16 (2007) 124-132. Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

2002 1.56

Ξένοι μουσικοί θίασοι και επιθεωρήσεις στις Σέρρες κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950 (1950-53, καταγραφή). Ιούνιος 2002, περ. Γιατί των Σερρών 356 (2005) 19-24. Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.57

Από τον 20ό στον 21ο αιώνα (υπό τον ίδιο γενικό τίτλο βλ. και 1.59 του 2003): 12 αδημοσίευτα χειρόγραφα κείμενα παρουσίασης μουσικών εκδηλώσεων στα Σέρρας κατά τα τέλη του έτους 2002. Ημερολόγιο. Οι συντελεστές, σχόλια, Ιστορία.

2003 1.58

Οι Σέρρες και η μουσική τους, μέσα δεκαετίας του 1940 - τέλη 20ού αιώνα. Tα είδη της μουσικής, οι σύλλογοι, τα συγκροτήματα. Ιούνιος 2003. Περιλήφθηκε στα 10 σημειώματα (2004), όπως καταγράφονται παραπάνω, ιστορικό σημείωμα αρ. 1.43 του 2000, και στα 5 ιστορικά σημειώματα για τη Μεταπολεμική περίοδο της Μουσικής στα Σέρρας, περ. Γιατί των Σερρών 360 (Ιούνιος 2005) 20-27. Στοιχεία του σε ευκαιριακές δημοσιεύσεις, εκδοτικές εργασίες τρίτων κ.λπ. με το γενικό τίτλο «Από την εργογραφία του Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη». Το κείμενο και στην ιστοσελίδα της Δ. Κ. Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007).

  1.59

Από τον 20ό στον 21ο αιώνα (δεύτερο κείμενο υπό τον ίδιο γενικό τίτλο, βλ. και 1.57 του 2002). Χρονολογικός πίνακας των πρώτων χρόνων του 21ου αιώνα. Επιλογές και σχόλια από την τοπική ιστορία της έντεχνης μουσικής. Η περίοδος 2001- 2006. Οι νέοι φορείς, οι μουσικοδιδάσκαλοι, οι θεσμοί και οι τάσεις, επιλεκτική δραστηριότητα των παλιών, περ. Γιατί των Σερρών 382 (Απρίλιος 2007) 9-24, κυκλοφορία και σε ανάτυπο.

2007 1.60

Η συνέχεια του παραπάνω χρονολογικού πίνακα μέχρι και το έτος 2007. Ιστορία, εικόνες, η παρουσίαση της Βραδιάς Σταματίου. Ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, ηλεκτρονική διεύθυνση www.serrelib.gr/agioplastis/.

   

 

2. ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

 (Παρουσιάσεις συναυλιών - Βιογραφικά μουσικοδιδασκάλων - Ιστορικά σημειώματα - Σχολιασμοί - Η δραστηριότητα των μουσικών συγκροτημάτων - Διάφορα)

 (1981-2003)

1981 2.1 Απάντηση για την Εκκλησιαστική Χορωδία Σερρών [Δαυίδ], εφημ. Παρατηρητής, φ. 25.6.1981.
1982 2.2 Απάντηση στον ανώνυμο ...μουσικόφιλο, εφημ. Παρατηρητής, φ. 22.4.1982.
  2.3 Ανεπανάληπτη η επιτυχία της συναυλίας [η χορωδία του Λυκείου, πρ. Γυμνασίου Θηλέων Σερρών, -ο τίτλος και η πρώτη παράγραφος του κειμένου: της εφημερίδας-], εφημ. Η Πρόοδος, φ. 2.4.1982.
1983 2.4 Η έντεχνη παραποίηση της μουσικής τέχνης και το κατάντημά της, εφημ. Παρατηρητής, φ. 7.4.1983.
  2.5 Από τη συναυλία της Μικτής Χορωδίας Σερρών στην παλιά Μητρόπολη την 26.4.1983, η ομιλία, αδημοσίευτη.
  2.6 Προτάσεις και προβληματισμοί για το Χορωδιακό Φεστιβάλ Αθηνών, επιστολή προς τον καλλιτεχνικό διευθυντή Θρασύβουλο Κάββουρα, 14.7.1983, αδημοσίευτη.
1984 2.7 Η συναυλία της Χορωδίας των Αποφοίτων του Γυμνασίου Θηλέων Σερρών, εφημ. Η Πρόοδος, φ. 8.5.1984.
  2.8 Μικτή Χορωδία Σερρών: «Στόχος μας η παραπέρα διάδοση του σερραϊκού τραγουδιού και η διαρκής αναζήτηση», συνέντευξη στην εφημ. Η Μάχη του Δεκεμβρίου 1984.
1985 2.9 Σερραίες καλλιτέχνιδες [Συναυλία της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε) Σερρών με τις Μαρία Τάνη, Έφη Χατζηδημητρίου], εφημ. Η Μάχη , φ. 22.5.1985.
1986 2.10 Εκδήλωση ποιότητας στον «Ορφέα» [ρεσιτάλ πιάνου, κλαρινέτου], εφημ. Παρατηρητής, φ. 11.2.1986.
  2.11  Προς τη Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας: Για τη συνεργασία χορωδιών, τα προβλήματα, οι προτάσεις, επιστολή 8.3.1986, αδημοσίευτη.
  2.12 Χορωδιακά νέα, το Πρώτο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Αθηνών, η ίδρυση παιδικής χορωδίας στον «Ορφέα», εφημ. Η Μάχη , φ. 7.11.1986.
1987 2.13 Εκστρατεία του Δήμου στην Ξάνθη! ...Υπέρτατος αγών [ανακοίνωση του Δήμου Σερρών για τον ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ξάνθη], εφημ. Παρατηρητής, φ. 8.3.1987.
  2.14 Η συναυλία της Χορωδίας της Εμπορικής Τράπεζας, εφημ. Παρατηρητής, φ. 8.4.1987.
  2.15 Η μάνα [ποιήματα], παρουσίαση ποιητικής συλλογής της Μαρίας Τσίκουλα - Γαϊταντζή, εφημ. Παρατηρητής, φ. 15.4.1987.
  2.16 Η Μικτή Χορωδία Σερρών στο 8ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Κηφισιάς, εφημ. Η Μάχη , Απρίλιος 1987.
  2.17 Ικανότατος διασκευαστής δημοτικών τραγουδιών ο Χρήστος Σταματίου. Πανελλήνια η αποδοχή του, εφημ. Η Πρόοδος, φ. 13.5.1987.
  2.18 Η συναυλία του Μουσικού Εργαστηρίου Σερρών, εφημ. Παρατηρητής, φ. 19.6.1987.
  2.19 Έχουν και απόψεις [Η συναυλία πολωνικής χορωδίας], εφημ. Παρατηρητής, φ. 9.9.1987.
1988 2.20 Εντυπωσίασε η Χορωδία του Δήμου Αρναίας, εφημ. Παρατηρητής, φ. 27.4.1988.
  2. 21 Αντίλογος για την παρουσία χορωδιών στη Θεία Λειτουργία, εφημ. Παρατηρητής, φ. 2.2.1988.
  2.22 Σεμνότητα και γνώση [Οι αδελφές Λάμπρου, η συναυλία της 20.5.1988], εφημ. Παρατηρητής, φ. 24.5.1988 (βλ. και την ίδια εφημ. φφ. 16 και 17.10.1988).
1989 2.23 Χριστουγεννιάτικη συναυλία [Μικτή Χορωδία Σερρών, 21.12.1989, μνήμη Μάρως Σωτηριάδου, χορωδού], αδημοσίευτο.
1990 2.24 Τιμήθηκε ο Νίκος Αστρινίδης [Η συναυλία της 14.3.1990 με τις Μαρία Τάνη, Έφη Χατζηδημητρίου και Θεσσαλονικείς], εφημ. Παρατηρητής, φ. 17.3.1990.
  2.25 Προς το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Νάουσας. Παράλειψη αναφοράς στο Χρήστο Σταματίου ως εναρμονιστή του τραγουδιού Κοντούλα λεμονιά κατά το 2ο Διαγωνισμό Χορωδιών Κ.Α.Π.Η., επιστολή τής 27.10.1990.
  2.26 Γιάννης Μπαΐρας, σύντομο βιογραφικό, 11.11.1990, αδημοσίευτο.
  2.27 Χρήστος Δημάκης, βιογραφικό και βασική εργογραφία, τέλη του 1990, αδημοσίευτο.
  2.28 Μνήμη Μίμη Στεφανίδη, κείμενο στη Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Μικτής Χορωδίας Σερρών την 22.12.1990, αδημοσίευτο.
  2.29  Μικτή Χορωδία Σερρών [1981-1990]. Ιστορικό σημείωμα, αδημοσίευτο.
  2.30 Χρήστος Σταματίου: Σύντομο βιογραφικό, δημοσιευμένο κατά καιρούς περιστασιακά. Βλ. επίσης εργογραφία των ετών 1992 και 1998, σημειώματα αρ. 1.9 και 1.39 αντιστοίχως, και παρακάτω 2.43.
1991 2.31 Γιώργος Πολύζος, βιογραφικό, 12.4.1991, αδημοσίευτο.
  2.32 Η χορωδία του «Ορφέα». 13 χρόνια χωρίς το Χρήστο Σταματίου, 5.11.1991, αδημοσίευτο.
1992 2.33 Γιώργος Κ. Αγγειοπλάστης, βιογραφικό σε τρίτο πρόσωπο, Σερραϊκά Ανάλεκτα 1 (1992) 369 και 2 (1994) 319, περ. Γιατί 243-245 (Οκτ. - Δεκ. 1995) 67, Δρομολόγιο 5 (2004) 70 (κυκλοφορία σε ανάτυπο), με πρόσθετα στοιχεία (γενική δραστηριότητα, εκδόσεις) στη Βάση Δεδομένων του Ερευνητικού Προγράμματος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Οκτώβριος 2004, και στην εισαγωγή του παρόντος.
1993 2.34 Πολιτιστικά, πολιτισμικά και άλλα ...παράγωγα [ο τίτλος: του περιοδικού], περ. Γιατί 213 (Μάρτιος 1993) 10-18.
  2.35 Όπως παραπάνω, περ. Γιατί (Απρίλιος 1993) 10-12.
  2.36 Όπως παραπάνω, περ. Γιατί (Ιούνιος 1993) 48-52.
  2.37 Όπως παραπάνω, περ. Γιατί (Ιούλιος - Αύγουστος 1993) 44-46.
  2.38 Μουσική βραδιά. Ποιότητα και Πρόοδος [Η συναυλία της οικογένειας Πολυζωίδη], εφημ. Παρατηρητής, φ. 30.11.1993.
1994 2.39 Η συναυλία του Θερμαϊκού [Θεσσαλονίκης], εφημ. Παρατηρητής, φ. 11.1.1994. 
  2.40 Η Δημοτική Μουσική Σχολή [σχόλια, κρίσεις για την ίδρυση, την πρόσληψη του διευθυντή κ.λπ.], Ράδιο «Μακεδονία» Σερρών, 26.1.1994, τοπικός έντυπος και τηλεοπτικός τύπος.
  2.41 Η συναυλία των αδελφών Λάμπρου, εφημ. Παρατηρητής, φ. 12.4.1994.
1995 2.42 Η συναυλία Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής στην παλιά Μητρόπολη [η χορωδία της Σχολής Β.Μ. της Ι. Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης «Άγιος Νικήτας ο Νέος»], εφημ. Παρατηρητής, φ. 2.4.1995.
  2.43 Χρήστος Σταματίου. Σύντομο βιογραφικό [βράβευση στο Βαλκανικό Συνέδριο Μουσικής στις Σέρρες, 26.5.1995].
1996 2.44 Εντυπωσιακή συναυλία [οργάνωση: Μουσικό Εργαστήρι Σερρών, Μαρία Τάνη, τραγούδι, Ελένη Μιχελή, πιάνο, Εύη Δελφινοπούλου, βιολί], εφημ. Παρατηρητής, φ. 7.5.1996.
  2.45 Μαρία Τάνη - Κουρουζίδου, τραγούδι, Έφη Χατζηδημητρίου - Καρά, πιάνο, σύντομα βιογραφικά.
  2.46 Η χορωδία της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) Σερρών, εφημ. Παρατηρητής, φ. 21.6.1996. Σύντομο βιογραφικό του διευθυντή Βαγγέλη Παπατσαρούχα, αδημοσίευτο.
1997 2.47 Η κ. Θάλεια Καραπάλη - Μισυρλή [η συναυλία της «Χορωδιακής Συντροφιάς» Θεσσαλονίκης στις 22.3.1997], εφημ. Παρατηρητής, φ. 27.3.1997. Σύντομο βιογραφικό, αδημοσίευτο.
1998 2.48 Συγκίνηση στο Βαφτιστικό [Μουσικό Σχολείο, 25.5.1998], εφημ. Παρατηρητής, φ. 27.5.1998.
  2.49 Έφυγε ένας σημαντικός Σερραίος [θάνατος του Χρήστου Π. Σταματίου], εφημ. Παρατηρητής, φ. 1.9.1998.
1999 2.50 Έφυγε ο Αθανάσιος Φιδετζής, εφημ. Παρατηρητής, και Η Πρόοδος, φφ. 23.3.1999.
  2.51  Έφυγε από τη ζωή ο μουσικός Γιάννης Μπαΐρας, εφημ. Παρατηρητής,  φ. 7.4.1999.
  2.52 Έργα του Χρήστου Σταματίου από χορωδία του Δουβλίνου, εφημ.   Παρατηρητής, φ. 25.5.1999.
2000 2.53 Η Χορωδία του Λυκείου Ελληνίδων [πρ. Αποφοίτων του Γυμνασίου  Θηλέων Σερρών], εφημ. Παρατηρητής, φ. 4.1.2000.
  2.54 Συνέντευξη στο περ. Γιατί 301 (Ιούλιος 2000) 7-11, για τη νέα  Φιλαρμονική Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής του Δήμου Σερρών και το  διευθυντή της.
2001 2.55 Έφυγε ο Γιάννης Καλλίας, εφημ. Παρατηρητής, φ. 11.9.2001.
2002 2.56 Το ρεσιτάλ του Νίκου Σταυλά, εφημ. Παρατηρητής, φ. 29.1.2002.
2003 2.57 Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερρών, σύντομο ιστορικό. 25.6.2003, αδημοσίευτο.
  2.58  Η συναυλία της Χορωδίας της Εμπορικής Τράπεζας, εφημ. Παρατηρητής, φ. 25.11.2003.
  2.59 Γιάννης Αγγελάκης: Ο νέος μουσικοδιδάσκαλος - διευθυντής της  Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Σερρών. Σύντομο βιογραφικό.  Δεκέμβριος 2003, αδημοσίευτο.
  2.60  Η Χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης «Άγιος Νικήτας ο Νέος» [Η συναυλία τής 27.12.2003], εφημ. Παρατηρητής, φ. 31.12.2003.

    

[1] Σε πρώτη μορφή περιλήφτηκε στα 10 αδημοσίευτα ιστορικά σημειώματα (1892-2000), έκδοση περιορισμένου αριθμού CD ROM από το Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σεπτέμβριος 2004. Από αυτή τη χρονιά ενδεικτικά κείμενά του και φωτογραφικό υλικό διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών, όπως σημειώνεται στο λήμμα 1.60 (2007). Οι σημειούμενες δημοσιεύσεις του καταλόγου της εργογραφίας εκτείνονται χρονολογικά μέχρι τα τέλη του 2007, καταληκτική χρονολογική περίοδο αποπεράτωσης των περιεχομένων εργασιών.

[2] Με την ένδειξη «Από την εργογραφία του Γιώργου Κ. Αγγειοπλάστη» καταχωρούνται  σύντομα ιστορικά σημειώματα περιοδικού χαρακτήρα, τα οποία βασίστηκαν στη συνοπτική συρραφή στοιχείων, πληροφοριών και ειδήσεων κύριων άρθρων της βασικής εργογραφίας, με τη μορφή ανασκοπήσεων του παρελθόντος. Στον παρόντα κατάλογο περιλαμβάνονται μόνο όσα δημοσιοποιήθηκαν στις εργασίες ή εκδηλώσεις τρίτων που σημειώνονται μέχρι τα τέλη του 2007. Βιβλιοπαρουσιάσεις, κριτικές, σχόλια κ.λπ. για τη συνολική εργογραφία τηρούνται στο αρχείο του ιδίου για ιστορικούς και μόνο λόγους.

 
Αρχή Επικοινωνία Αρχική