Εκδηλώσεις για παιδιά - Cloned

«Αν οι αξίες μου γίνονταν τέχνη…» Αν τα παιδιά καλούνταν να αναδείξουν αξίες, ποιες θα μοιράζονταν μεταξύ τους; Αν καλούνταν, παράλληλα, να τις ιεραρχήσουν, ποια θα ήταν τα προσωπικά τους κριτήρια; Σ…
«Αν οι αξίες μου γίνονταν τέχνη…» Αν τα παιδιά καλούνταν να αναδείξουν αξίες, ποιες θα μοιράζονταν μεταξύ τους; Αν καλούνταν, παράλληλα, να τις ιεραρχήσουν, ποια θα ήταν τα προσωπικά τους κριτήρια; Σ…
«Αν οι αξίες μου γίνονταν τέχνη…» Αν τα παιδιά καλούνταν να αναδείξουν αξίες, ποιες θα μοιράζονταν μεταξύ τους; Αν καλούνταν, παράλληλα, να τις ιεραρχήσουν, ποια θα ήταν τα προσωπικά τους κριτήρια; Σ…
«Αν οι αξίες μου γίνονταν τέχνη…» Αν τα παιδιά καλούνταν να αναδείξουν αξίες, ποιες θα μοιράζονταν μεταξύ τους; Αν καλούνταν, παράλληλα, να τις ιεραρχήσουν, ποια θα ήταν τα προσωπικά τους κριτήρια; Σ…
«Αν οι αξίες μου γίνονταν τέχνη…» Αν τα παιδιά καλούνταν να αναδείξουν αξίες, ποιες θα μοιράζονταν μεταξύ τους; Αν καλούνταν, παράλληλα, να τις ιεραρχήσουν, ποια θα ήταν τα προσωπικά τους κριτήρια; Σ…
«Αν οι αξίες μου γίνονταν τέχνη…» Αν τα παιδιά καλούνταν να αναδείξουν αξίες, ποιες θα μοιράζονταν μεταξύ τους; Αν καλούνταν, παράλληλα, να τις ιεραρχήσουν, ποια θα ήταν τα προσωπικά τους κριτήρια; Σ…
«Αν οι αξίες μου γίνονταν τέχνη…» Αν τα παιδιά καλούνταν να αναδείξουν αξίες, ποιες θα μοιράζονταν μεταξύ τους; Αν καλούνταν, παράλληλα, να τις ιεραρχήσουν, ποια θα ήταν τα προσωπικά τους κριτήρια; Σ…
«Αν οι αξίες μου γίνονταν τέχνη…» Αν τα παιδιά καλούνταν να αναδείξουν αξίες, ποιες θα μοιράζονταν μεταξύ τους; Αν καλούνταν, παράλληλα, να τις ιεραρχήσουν, ποια θα ήταν τα προσωπικά τους κριτήρια; Σ…
«Αν οι αξίες μου γίνονταν τέχνη…» Αν τα παιδιά καλούνταν να αναδείξουν αξίες, ποιες θα μοιράζονταν μεταξύ τους; Αν καλούνταν, παράλληλα, να τις ιεραρχήσουν, ποια θα ήταν τα προσωπικά τους κριτήρια; Σ…
«Αν οι αξίες μου γίνονταν τέχνη…» Αν τα παιδιά καλούνταν να αναδείξουν αξίες, ποιες θα μοιράζονταν μεταξύ τους; Αν καλούνταν, παράλληλα, να τις ιεραρχήσουν, ποια θα ήταν τα προσωπικά τους κριτήρια; Σ…