Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
κινητη βιβλιοθηκη

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών - Δ/Σ Ροδολίβου και Παλαιοκώμης Ν.Σερρών

Τετάρτη, Φεβρουάριος 8, 2023 - 08:00 - Τετάρτη, Φεβρουάριος 8, 2023 - 14:00
Επίσκεψη της κινητής βιβλιοθήκης σε σχολεία του Ν.Σερρών και δανεισμό βιβλίων σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου.