Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφια βιβλιοθήκης

Επίσκεψη 2ου Γυμνασίου του Ν. Σερρών

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Παιδική Βιβλιοθήκη 1ος όροφος.
Σάββατο, Δεκέμβριος 3, 2022 - 10:00 - Σάββατο, Δεκέμβριος 3, 2022 - 11:00
Ξενάγηση των μαθητών Β' Τάξης Γυμνασίου στο χώρο της παιδικής και εφηβικής βιβλιοθήκης