Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
εικόνα για το παιχνίδι στην εκπαίδευση

Back in the Game: το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 4ος όροφος
Παρασκευή, Μάρτιος 1, 2019 - 16:00 - Παρασκευή, Μάρτιος 1, 2019 - 20:00

Ένα εκπαιδευτικό βιωματικό εργαστήρι με τη Σαμπάνη Ελένη (Ψυχολόγο - Συστημική οικογενειακή ψυ χοθεραπεύτρια) και το Μωυσίδη Παναγιώτη- Γεώργιο (Γλωσσολόγο- Παιδαγωγό). Το πρόγραμμα απευθ ύνεται σε εκπαιδευτικούς ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσ εις τους σχετικά με εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, οι οποίες συνδυάζουν το παιχνίδι και τ ις βιωματικές ασκήσεις. Με προεγγραφή . Στον 4 ο όροφο της βιβλιοθήκης.