Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

20o δημ. A2(16π) (για ξενάγηση)

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Πέμπτη, Ιανουάριος 23, 2020 - 09:00 - Τετάρτη, Δεκέμβριος 23, 2020 - 10:00