Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
Το δανειστικό τμήμα των ενηλίκων

Ξενάγηση της Γ΄ τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών.

Τετάρτη, Απρίλιος 13, 2022 - 10:00 - Τετάρτη, Απρίλιος 13, 2022 - 11:00