Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
Το δανειστικό τμήμα των ενηλίκων

Ξενάγηση της Γ΄ τάξης του 18ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών.

Εκδήλωση: Τοποθεσία
1ος κα 2ος όροφος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών
Πέμπτη, Μάιος 5, 2022 - 10:00 - Πέμπτη, Μάιος 5, 2022 - 11:00