Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Ξενάγηση της Ε΄ τάξης του 24ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών.

Τρίτη, Φεβρουάριος 15, 2022 - 09:00 - Τρίτη, Φεβρουάριος 15, 2022 - 10:00