Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
Το δανειστικό τμήμα των ενηλίκων

Ξενάγηση της Α΄τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών.

Πέμπτη, Απρίλιος 14, 2022 - 10:30 - Πέμπτη, Απρίλιος 14, 2022 - 11:00