Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
Το δανειστικό τμήμα των ενηλίκων

Ξενάγηση Ι.Ε.Κ. Σερρών. Τμήμα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.

Τρίτη, Απρίλιος 12, 2022 - 10:00 - Τρίτη, Απρίλιος 12, 2022 - 11:00