Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Ξενάγηση 8ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών. Τάξη Α'

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Ξενάγηση στον 1ο και 2ο όροφο της βιβλιοθήκης.
Τρίτη, Ιούνιος 7, 2022 - 10:15 - Τρίτη, Ιούνιος 7, 2022 - 23:15