Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Ξενάγηση 8ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών. Τάξη Α'

Εκδήλωση: Τοποθεσία
1ος και 2ος όροφος της Δημόσιας βιβλιοθήκης Σερρών.
Τετάρτη, Μάιος 11, 2022 - 10:00 - Τετάρτη, Μάιος 11, 2022 - 11:00
1ος και 2ος όροφος Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών.