Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Ξενάγηση 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών. Τάξη Α2

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Ξενάγηση στον 1ο και 2ο όροφο της Δημόσιας βιβλιοθήκης Σερρών.
Δευτέρα, Ιούνιος 6, 2022 - 09:00 - Δευτέρα, Ιούνιος 6, 2022 - 10:00