Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Σκούταρι ΣΤ' (26π) ( για ξενάγηση)

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Τετάρτη, Ιανουάριος 15, 2020 - 09:30 - Τετάρτη, Ιανουάριος 15, 2020 - 10:00