Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Νηπιαγωγεία Λιθότοπου-Δασοχωρίου (22π) (για ξενάγηση)

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Πέμπτη, Δεκέμβριος 5, 2019 - 11:30 - Πέμπτη, Δεκέμβριος 5, 2019 - 12:30