Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

ΙΕΚ Σερρών (20-25 άτομα) για επίσκεψη

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ.
Δευτέρα, Νοέμβριος 20, 2023 - 19:00 - Δευτέρα, Νοέμβριος 20, 2023 - 20:00