Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
εικόνα με κινητή βιβλιοθήκη

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης στο Νηπιαγωγείο του Νεοχωρίου Σιντικής και στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Ροδόπολης

Πέμπτη, Δεκέμβριος 14, 2023 - 09:00 - Πέμπτη, Δεκέμβριος 14, 2023 - 14:00
Η κινητή επισκέπτεται τα σχολεία για δανεισμό και ξεχρέωση Βιβλίων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 23210-98550.