Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία κινητής βιβλιοθήκης

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης - Δ/Σ Βαμβακόφυτο - Σιδηρόκαστρο - Χαροπό Δήμου Σερρών

Τρίτη, Μάιος 30, 2023 - 08:00 - Τρίτη, Μάιος 30, 2023 - 14:00