Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία της κινητης βιλιοθήκης

Επίσκεψη κινητής βιβλιοθήκης Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών -Δ/Σ Ηράκλειας

Τρίτη, Ιανουάριος 24, 2023 - 09:00 - Τρίτη, Ιανουάριος 24, 2023 - 14:00
Κινητή Βιβλιοθήκη: "Βιβλία σε 4 τροχούς ταξιδεύουν μέχρι τα πιο απομακρυσμένα σχολεία του νομού για τους μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν το προνόμιο της πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη". Η κινητή βιβλιοθήκη επισκέπτεται το Δημοτικό Σχολείο της Ηράκλειας Ν.Σερρών και δανείζει βιβλία ελληνικής, ξένης λογοτεχνίας καθώς και γνώσεων στους μαθητές.