Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Επίσκεψη 3ου Γυμνασίου του Ν. Σερρών

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Παιδική Βιβλιοθήκη -1ος όροφος.
Τετάρτη, Νοέμβριος 23, 2022 - 12:30 - Τετάρτη, Νοέμβριος 23, 2022 - 13:30
Ξενάγηση των μαθητών της τάξης Α' Γυμνασίου στην παιδική βιβλιοθήκη.