Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία με τη σελίδα του προγράμματος

Εκδήλωση με θέμα: Τι είναι ευτυχία;

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., Αμφιθέατρο
Δευτέρα, Οκτώβριος 21, 2019 - 20:00 - Δευτέρα, Οκτώβριος 21, 2019 - 21:30
Εκδήλωση: Αρχεία προς Επισύναψη