Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Δημοτικό Ποντισμένου (50π) για επίσκεψη

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β. Σερρών 1ος όροφος
Παρασκευή, Φεβρουάριος 21, 2020 - 09:45 - Παρασκευή, Φεβρουάριος 21, 2020 - 10:45