Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

1o Λύκειο Σερρών Α'+Β' (23π) (για επίσκεψη)

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Τετάρτη, Απρίλιος 17, 2019 - 12:00 - Τετάρτη, Απρίλιος 17, 2019 - 13:00