Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

12o & 19o Δημ. Δ' (30π) για ξενάγηση

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Δευτέρα, Ιανουάριος 20, 2020 - 19:00 - Δευτέρα, Ιανουάριος 20, 2020 - 20:00